Ameryka Łacińska i Karaiby

This page is also available in:

EKES współpracuje ze swoimi odpowiednikami w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach od lat 90. XX wieku. Kilka opinii EKES-u skupiało uwagę na relacjach z tym regionem, na szczeblu regionalnym, subregionalnym i krajowym. Priorytety EKES-u obejmują rozwój organizacji społeczeństwa obywatelskiego, rozwój gospodarczy i społeczny, integrację regionalną i współpracę wielostronną.

Na szczeblu regionalnym EKES organizuje co dwa lata posiedzenia między przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego w Europie, Ameryce Łacińskiej i na Karaibach jako jedno z wydarzeń przygotowawczych przed szczytem UE–CELAC. 

Na szczeblu subregionalnym i krajowym ustanowiono kilka stałych struktur: w 2009 r. EKES ustanowił okrągły stół społeczeństwa obywatelskiego z Radą Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Brazylii, aby zapewnić przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego Brazylii i UE forum dla dialogu i stałej współpracy. Układ o stowarzyszeniu między UE a Chile przyznał Komitetowi mandat do powołania Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego wraz ze swoim chilijskim odpowiednikiem reprezentującym społeczeństwo obywatelskie, aby monitorować ten układ; komitet ten został ostatecznie powołany w 2016 r. Jeśli chodzi i kraje Wspólnoty Andyjskiej, EKES uczestniczy w pracach wewnętrznej grupy doradczej monitorującej realizację porozumienia o wolnym handlu UE-Kolumbia/Peru/Ekwador. EKES uczestniczy też w pracach Komitetu Konsultacyjnego CARIFORUM–UE, który monitoruje realizację umowy o partnerstwie gospodarczym CARIFORUM–UE. Ustanowiono stałe relacje z instytucjonalnymi odpowiednikami EKES-u w państwach Mercosuru (Konsultacyjne Forum Ekonomiczno-Społeczne) i w Ameryce Środkowej (Komitet Konsultacyjny Systemu Integracyjnego Ameryki Środkowej).

 • Przyjęte on 14/12/2022 - Bureau decision date: 20/01/2022
  Sygnatura
  REX/552-EESC-2022-01-01
  Employers - GR I
  Spain
  Plenary session number
  574
  -
  EESC opinion: Socio-Economic situation in Latin America following the Covid-19 crisis – the role of civil society in the recovery process
 • Przyjęte on 27/04/2021 - Bureau decision date: 01/12/2020
  Sygnatura
  INT/930-EESC-2020-01-01
  Workers - GR II
  Malta

  The Communication stresses the EU's commitment to safeguarding an online environment providing the highest possible freedom and security, for the benefit of its citizens.

  EESC opinion: Communication on cybersecurity strategy
 • Przyjęte on 18/10/2017 - Bureau decision date: 26/01/2017
  Sygnatura
  REX/487-EESC-2017-01-01
  (Austria
  Workers - GR II
  Austria

  The EESC is a strong advocate of a fair, well-administered and sustainable development policy at EU level. It is also very committed to the cause of greater tax justice. In recent years, questions have been raised as to whether the international tax policies of the Member States, in particular the concluding of certain types of double taxation agreements, are consistent with EU development policy objectives.

  EESC opinion: EU development partnerships and the challenge posed by international tax agreements (own-initiative opinion)
 • Przyjęte on 26/04/2017 - Bureau decision date: 13/12/2016
  Sygnatura
  REX/484-EESC-2017
  Civil Society Organisations - GR III
  Romania
  (Romania

  The 2030 Agenda, the new global framework for sustainable development agreed by the UN in 2015, needs to be reflected in EU's development policy, the major orientations of which are set out in the 2005 European Consensus on Development ("the Consensus").

  To this end, the Commission issued Communication COM(2016) 740, "Proposal for a New European Consensus on Development: Our World, Our Dignity, Our Future" in November 2016.  Interinstitutional negotiations are expected to result in its endorsement in the form of a Joint Statement by the Council, the European Parliament and the Commission, in May 2017.

  EESC opinion: Proposal for a new European Consensus on Development: "Our World, our Dignity, our Future” (Communication)
 • Przyjęte on 17/09/2015
  Sygnatura
  REX/412-EESC-2015-01-01
  Employers - GR I
  Spain
  Workers - GR II
  Spain

  The EESC wishes to draw up an opinion on the revision of the agreement with Mexico, paying special attention to civil society participation in the process, i.e. consultations during the negotiations and monitoring implementation of the new agreement following its entry into force.

  EESC opinion: Revision of the EU-Mexico Association Agreement
 • Przyjęte on 11/07/2012
  Sygnatura
  REX/355-EESC-2012-01-01-1601
  Workers - GR II
  Italy
  Plenary session number
  482
  -
  The objective of the opinion under preparation will be to evaluate the appropriateness of the monitoring, evaluation and consultation mechanisms of organised civil society provided for by the Agreement as well as the compliance of Colombia and Peru with basic human, social and labour rights.
  The EU-Colombia and EU-Peru trade agreements
 • Przyjęte on 22/02/2012
  Sygnatura
  REX/325-EESC-2012-496
  Civil Society Organisations - GR III
  Spain
  Plenary session number
  478
  -
  Social Economy in Latin America
 • Przyjęte on 22/02/2012
  Sygnatura
  REX/324-EESC-2012-495
  Employers - GR I
  Finland
  Civil Society Organisations - GR III
  Portugal
  Plenary session number
  478
  -
  EU-Chile Relations
 • Przyjęte on 17/02/2010
  Sygnatura
  REX/277-EESC-2010-01-01-263
  Workers - GR II
  Spain
  Plenary session number
  460
  -
  Socio-economic aspects in EU Latin America relations
 • A new social contract for Latin America is needed, ensuring political accountability, inclusion, social protection and quality employment, said the European Economic and Social Committee (EESC) in its own-initiative opinion on the socio-economic situation in Latin America, following the pandemic. Freely and democratically organised civil societies are the best starting point.