Ameryka Łacińska i Karaiby

This page is also available in

EKES współpracuje ze swoimi odpowiednikami w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach od lat 90. XX wieku. Kilka opinii EKES-u skupiało uwagę na relacjach z tym regionem, na szczeblu regionalnym, subregionalnym i krajowym. Priorytety EKES-u obejmują rozwój organizacji społeczeństwa obywatelskiego, rozwój gospodarczy i społeczny, integrację regionalną i współpracę wielostronną.

Na szczeblu regionalnym EKES organizuje co dwa lata posiedzenia między przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego w Europie, Ameryce Łacińskiej i na Karaibach jako jedno z wydarzeń przygotowawczych przed szczytem UE–CELAC.

Na szczeblu subregionalnym i krajowym ustanowiono kilka stałych struktur: w 2009 r. EKES ustanowił okrągły stół społeczeństwa obywatelskiego z Radą Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Brazylii, aby zapewnić przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego Brazylii i UE forum dla dialogu i stałej współpracy. Układ o stowarzyszeniu między UE a Chile przyznał Komitetowi mandat do powołania Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego wraz ze swoim chilijskim odpowiednikiem reprezentującym społeczeństwo obywatelskie, aby monitorować ten układ; komitet ten został ostatecznie powołany w 2016 r. Jeśli chodzi i kraje Wspólnoty Andyjskiej, EKES uczestniczy w pracach wewnętrznej grupy doradczej monitorującej realizację porozumienia o wolnym handlu UE-Kolumbia/Peru/Ekwador. EKES uczestniczy też w pracach Komitetu Konsultacyjnego CARIFORUM–UE, który monitoruje realizację umowy o partnerstwie gospodarczym CARIFORUM–UE. Ustanowiono stałe relacje z instytucjonalnymi odpowiednikami EKES-u w państwach Mercosuru (Konsultacyjne Forum Ekonomiczno-Społeczne) i w Ameryce Środkowej (Komitet Konsultacyjny Systemu Integracyjnego Ameryki Środkowej).

Displaying 1 - 10 of 42

Pages

Opinion
Przyjęte on 18/10/2017
Sygnatura: 
REX/487-EESC-2017

The EESC is a strong advocate of a fair, well-administered and sustainable development policy at EU level. It is also very committed to the cause of greater tax justice. In recent years, questions have been raised as to whether the international tax policies of the Member States, in particular the concluding of certain types of double taxation agreements, are consistent with EU development policy objectives.

Opinia EKES-u: EU development partnerships and the challenge posed by international tax agreements (own-initiative opinion)

Opinion
Przyjęte on 26/04/2017
Sygnatura: 
REX/484-EESC-2017

The 2030 Agenda, the new global framework for sustainable development agreed by the UN in 2015, needs to be reflected in EU's development policy, the major orientations of which are set out in the 2005 European Consensus on Development ("the Consensus").

To this end, the Commission issued Communication COM(2016) 740, "Proposal for a New European Consensus on Development: Our World, Our Dignity, Our Future" in November 2016.  Interinstitutional negotiations are expected to result in its endorsement in the form of a Joint Statement by the Council, the European Parliament and the Commission, in May 2017.

Opinia EKES-u: Proposal for a new European Consensus on Development: "Our World, our Dignity, our Future” (Communication)

Opinion
Przyjęte on 17/09/2015
Sygnatura: 
REX/412-EESC-2015

The EESC wishes to draw up an opinion on the revision of the agreement with Mexico, paying special attention to civil society participation in the process, i.e. consultations during the negotiations and monitoring implementation of the new agreement following its entry into force.

Opinia EKES-u: Revision of the EU-Mexico Association Agreement

Opinion
Przyjęte on 11/07/2012
Sygnatura: 
REX/355-EESC-2012-1601
Sesja plenarna: 
482 -
Jul 11, 2012 Jul 12, 2012

The objective of the opinion under preparation will be to evaluate the appropriateness of the monitoring, evaluation and consultation mechanisms of organised civil society provided for by the Agreement as well as the compliance of Colombia and Peru with basic human, social and labour rights.

The EU-Colombia and EU-Peru trade agreements

03/10/2016
Press Release
Reference number: 
Nº 59/2016

On 4 and 5 October 2016 the first meeting was held of the EU-Chile Civil Society Joint Consultative Committee (JCC), established by the EU-Chile Association Agreement (AA). With the establishment of this Committee, the final provision of the Association Agreement is being implemented, eleven years after the Agreement entered into force. The JCC will be made up of...

Event

The fourth meeting of the EU-Chile Civil Society Joint Consultative Committee (JCC), established by the EU-Chile Association Agreement was held via a video conference on 27 November 2019. At this meeting, the members adopted a Joint Statement.

The JCC is made up of eighteen members, nine from the European Economic and Social Committee (EESC) and nine from Chilean civil society organisations. It is co-chaired by Josep Puxeu Rocamora, EESC member, and Roberto Zúñiga Belauzarán, Director, National Confederation of Micro, Small and Medium Enterprises (CONAPYME).

27/11/2019
Event

The fifth meeting of the EU-Chile Civil Society Joint Consultative Committee (JCC), established by the EU-Chile Association Agreement was held via a video conference on 15 May 2020. 

The members discussed topics of interest for both parties, such as the impact of the COVID-19 crisis on cooperation, trade and investment, decent work and informal economy and the Agenda for Sustainable Development; as well as proposals for strengthening of the role of the Joint Consultative Committee. The members adopted a Final Declaration on these topics.

15/05/2020

Pages