Azja i Pacyfik

This page is also available in

W Azji EKES utrzymuje stosunki z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w Chinach, Japonii, Singapurze, Korei Południowej i Wietnamie.

Raz w roku odbywają się posiedzenia okrągłego stołu przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego z Chinami, który został ustanowiony w 2007 r. w następstwie 9. szczytu UE–Chiny.

W lutym 2009 r. ustanowiono Komitet Monitorujący UE–Japonia, aby monitorować wymiar stosunków UE–Japonia dotyczący organizacji społeczeństwa obywatelskiego i sprzyjać współpracy między EKES-em a organizacjami biznesowymi, pracowniczymi, środowiskowymi i konsumenckimi oraz innymi ważniejszymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w Japonii. Powołano też wewnętrzną grupę doradczą UE–Japonia na podstawie Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią, gdzie w rozdziałach na temat handlu i rozwoju zrównoważonego przyznaje się społeczeństwu obywatelskiemu rolę podmiotu monitorującego i doradczego.

UE zawarła umowy o wolnym handlu z następującymi krajami azjatyckimi: Koreą Południową (2011), Japonią (2019), Singapurem (2019) i Wietnamem (2020). Cechą tych porozumień jest włączenie rozdziałów poświęconych handlowi i zrównoważonemu rozwojowi. Przyznają też one EKES‑owi i innym organizacjom społeczeństwa obywatelskiego – wraz z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego krajów partnerskich – formalną rolę w monitorowaniu realizacji umów i doradzaniu odpowiednim organom politycznym w zakresie norm środowiskowych, społecznych i pracowniczych oraz w innych sprawach o bezpośrednim znaczeniu dla społeczeństwa obywatelskiego. Rola ta jest wypełniana za pośrednictwem wewnętrznych grup doradczych. W ciągu roku odbywają się dwa lub trzy posiedzenia każdej unijnej wewnętrznej grupy doradczej, a raz w roku odbywa się wspólne posiedzenie.

Ponadto EKES kontaktuje się ze społeczeństwem obywatelskim w innych państwach azjatyckich oraz uczestniczy w stosownych bieżących wydarzeniach międzynarodowych.

Displaying 1 - 10 of 49

Pages

Opinion
Przyjęte on 26/04/2017
Sygnatura: 
REX/484-EESC-2017

The 2030 Agenda, the new global framework for sustainable development agreed by the UN in 2015, needs to be reflected in EU's development policy, the major orientations of which are set out in the 2005 European Consensus on Development ("the Consensus").

To this end, the Commission issued Communication COM(2016) 740, "Proposal for a New European Consensus on Development: Our World, Our Dignity, Our Future" in November 2016.  Interinstitutional negotiations are expected to result in its endorsement in the form of a Joint Statement by the Council, the European Parliament and the Commission, in May 2017.

Opinia EKES-u: Proposal for a new European Consensus on Development: "Our World, our Dignity, our Future” (Communication)

Opinion
Przyjęte on 13/07/2016
Sygnatura: 
CCMI/144-EESC-2016

The European Economic and Social Committee (EESC) warns against granting China market economy status (MES) and  calls on the European institutions to promote fair international competition and actively defend European jobs and European values with efficient trade defence instruments (TDIs). In its opinion, adopted at its 514th plenary session on 14th July, the EESC points to the disastrous impact a possible granting of MES to China would have on Europe's industry and consequently on Europe's labour market. The EESC insists on China's fulfilment of the five EU criteria for achieving the MES.

Opinia EKES-u: The impact on key industrial sectors (and on jobs and growth) of the possible granting of market economy treatment to China (for the purpose of trade defence instruments) (own-initiative opinion)

Opinion
Przyjęte on 14/01/2015
Sygnatura: 
REX/421-EESC-2014-6716
Sesja plenarna: 
504 -
Jan 21, 2015 Jan 22, 2015

The main aim of the review is to assess whether all existing priorities of the EU-Central Asia Strategy remain valid, and whether the EU should maintain its current focus on issues such as security, education, sustainable development (energy, transport and environment), and the rule of law.

Civil society contribution to the review of the EU-Central Asia Strategy

Opinion
Przyjęte on 21/01/2014
Sygnatura: 
REX/389-EESC-0000

This own initiative opinion looks to examine the agreement already under negotiation between EU and Japan (being the third non-European EU trade partner) and in particular its economic, social and environmental consequences. This agreement is not only dealing with trade, but will have on societies expected consequences to be enlightened and taken in account by negotiators. The automobile sector, public procurement, services, agricultural and pharmaceutical products sectors are, among others, concerned.

The Role of Civil Society in the negotiation and implementation of an EU-Japan Free Trade Agreement

Opinion
Przyjęte on 27/10/2011
Sygnatura: 
REX/316-EESC-2011-1612
Sesja plenarna: 
475 -
Nov 26, 2011 Nov 27, 2011

An EU-India Free Trade Agreement (FTA) would cover over a fifth of the global population, making it one of the most significant FTAs in the world. It has the potential to bring significant benefits for society to both the EU and India.

However, the EESC is concerned with its uncertain social and environmental effects for the EU, especially in terms of Mode 4 (mobility of workers) and for the poorer segments of Indian society.

The role of civil society in the free trade agreement between the EU and India

Pages