Toate grupurile consultative interne și mixte

Grupurile consultative interne (GCI) sunt organe ale societății civile care oferă consiliere cu privire la punerea în aplicare a acordurilor de liber schimb. Ele au apărut pentru prima dată în contextul Acordului de liber schimb UE-Coreea din 2011. De atunci, orice acord de liber schimb (ALS) semnat de UE cu o țară parteneră sau cu un grup de țări instituie un GCI al UE și un GCI al celeilalte părți semnatare a acordului.

GCI nu sunt organe bilaterale: GCI al UE are rolul de a oferi consiliere Direcției Generale Comerț a Comisiei Europene, iar GCI al celeilalte părți are responsabilitatea de a oferi consiliere guvernului său national respectiv. Cu toate acestea, oricare dintre GCI poate organiza, în cadrul unui anumit acord de liber schimb, reuniuni între GCI de ambele părți înaintea Forumului societății civile organizat de DG Comerț în fiecare an.

GCI sunt active în special în domeniul comerțului și dezvoltării durabile (CDD): ALS semnate de UE includ un capitol specific privind CDD, iar partenerii sociali și organizațiile societății civile  reprezentate în GCI au un cuvânt de spus în legătură cu efectele ALS asupra societății, economiei, mediului, precum și a lucrătorilor și asupra drepturilor omului în UE și în țara parteneră sau țările partenere.

Componența GCI garantează o reprezentare echilibrată a celor trei mari grupuri: angajatori, lucrători și sectorul terțiar/ONG-uri. GCI pot decide și pune în practică în mod autonom crearea de subdiviziuni suplimentare ale acestor grupuri. Pentru GCI ale UE, CESE pune la dispoziție trei membri (câte unul pentru fiecare grup).

De asemenea, CESE asigură serviciile de secretariat pentru toate GCI.

În urma Acordului comercial și de cooperare (ACC) dintre UE și Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, care a intrat în vigoare în 2021, s-a instituit un grup consultativ intern al UE în cadrul ACC care are responsabilitatea de a oferi consiliere Comisiei cu privire la acord în ansamblul său. Acest domeniu de aplicare mai amplu explică numărul mai mare de membri (30 de locuri în total, dintre care 6 reprezentanți ai CESE).

În viitor este posibil ca și altor GCI să li se atribuie responsabilități care să acopere întregul acord respectiv.

Începând cu 2021, CESE a organizat o reuniune anuală a tuturor GCI, ceea ce oferă posibilitatea unui exercițiu de inventariere a rezultatelor și de schimb de bune practici între GCI ale UE.

GCI existente în prezent:

DAG UE 

Total membri 

CESE 

Observatori permanenți 

Canada 

23 

Cariforum 

13 

 

America Centrală America 

16 

 

Colombia Peru Ecuador 

20 

 

Georgia 

 

Japonia 

14 

 

Moldova 

 

Singapore 

14 

 

Coreea de Sud 

19 

 

Regatul Unit 

30 

30 

Ucraina 

14 

 

Vietnam 

21