ELi ja Jaapani järelevalvekomitee

This page is also available in

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tegevus on osa üldistest ELi-Jaapani suhetest: komitee annab oma panuse, käsitledes küsimusi, mis on seotud kodanikuühiskonna rolliga, ning edendades sotsiaal-majanduslikku dialoogi ja osalusdemokraatiat. Jaapani järelevalvekomitee loodi selle töö elluviimiseks ja suhete säilitamiseks kodanikuühiskonnaga Jaapanis. Kuna Jaapanis puudub Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega samaväärne institutsioon, hõlmavad Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee partnerid Jaapanis sotsiaalpartnereid, muid sotsiaal-majanduslikke sidusrühmi, keskkonnaalaseid, sotsiaalseid ning noorteorganisatsioone, Jaapani ülikoole, akadeemilisi instituute ja muid.

Alates 2006. aastast sisaldavad kõik ELi sõlmitavad nn uue põlvkonna kaubanduslepingud kaubanduse ja säästva arengu peatükki. Kõnealune peatükk sisaldab kodanikuühiskonna jaoks lepingu täitmise ja mõju jälgimise rolli. Sel põhjusel on Jaapani järelevalvekomitee alates Jaapaniga vabakaubanduslepingu üle peetavate läbirääkimiste algusest 2013. aastal teinud tööd ühise kodanikuühiskonna järelevalve mehhanismi määratlemise ja kujundamise vallas koos Jaapani sidusrühmade ja partneritega. Lisaks korraldatakse korrapäraselt lähetusi Jaapanisse ja seminare, mis toimuvad vaheldumisi Brüsselis ning Jaapanis.