ELi ja Jaapani järelevalvekomitee

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tegevus on osa üldistest ELi-Jaapani suhetest: komitee annab oma panuse, käsitledes küsimusi, mis on seotud kodanikuühiskonna rolliga, ning edendades sotsiaal-majanduslikku dialoogi ja osalusdemokraatiat. Jaapani järelevalvekomitee loodi selle töö elluviimiseks ja suhete säilitamiseks kodanikuühiskonnaga Jaapanis. Kuna Jaapanis puudub Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega samaväärne institutsioon, hõlmavad Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee partnerid Jaapanis sotsiaalpartnereid, muid sotsiaal-majanduslikke sidusrühmi, keskkonnaalaseid, sotsiaalseid ning noorteorganisatsioone, Jaapani ülikoole, akadeemilisi instituute ja muid.

Korrapäraselt korraldatakse lähetusi Jaapanisse ja seminare, mis toimuvad vaheldumisi Brüsselis ning Jaapanis.