Het Follow-upcomité EU-Japan

This page is also available in

Het EESC maakt deel uit van de algehele betrekkingen tussen de EU en Japan en levert een bijdrage door kwesties die betrekking hebben op de rol van het maatschappelijk middenveld aan de orde te stellen en door de sociaaleconomische dialoog en participerende democratie te bevorderen. Het follow-upcomité EU-Japan werd opgericht om deze werkzaamheden uit te voeren en om betrekkingen te onderhouden met het maatschappelijk middenveld in Japan. Aangezien er geen Japanse institutionele equivalent is van het EESC, bestaan de partners van het EESC in Japan onder andere uit sociale partners, andere sociaaleconomische actoren, milieu-, jeugd- en maatschappelijke organisaties, Japanse universiteiten, academische instellingen en anderen.

Sinds 2006 omvatten alle zogeheten "nieuwe generatie" handelsovereenkomsten van de EU een hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling. Dit hoofdstuk omvat een rol van het maatschappelijk middenveld bij het toezicht houden op de tenuitvoerlegging en gevolgen van de overeenkomst. Sinds het begin van de onderhandelingen met Japan in 2013 voor een vrijhandelsovereenkomst, heeft het follow-upcomité EU-Japan daarom samen met de Japanse belanghebbenden en partners gewerkt aan het definiëren en vormgeven van een gezamenlijk mechanisme voor monitoring door het maatschappelijk middenveld. Daarnaast worden er regelmatig missies naar Japan en seminars georganiseerd, afwisselend in Brussel en in Japan.