ES ir Japonijos tęstinio darbo komitetas

EESRK yra bendrų ES ir Japonijos santykių dalis ir padeda spręsti klausimus, susijusius su pilietinės visuomenės vaidmeniu, propaguoja socialinį ir ekonominį dialogą bei dalyvaujamąją demokratiją. Japonijos tęstinio darbo komitetas buvo įsteigtas atlikti šį darbą ir palaikyti ryšius su Japonijos pilietine visuomene. Kadangi Japonijoje nėra institucinio EESRK atitikmens, EESRK partnerius Japonijoje sudaro socialiniai partneriai, kiti socialiniai ir ekonominiai suinteresuotieji subjektai, aplinkos, socialinės ir jaunimo organizacijos, Japonijos universitetai, mokslo įstaigos ir kt.

Be to, reguliariai rengiamos misijos į Japoniją ir tai Briuselyje, tai Japonijoje vyksta seminarai.