ES ir Japonijos tęstinio darbo komitetas

This page is also available in

EESRK yra dalis bendrų ES ir Japonijos santykių ir padeda spręsti klausimus, susijusius su pilietinės visuomenės vaidmeniu, ir propaguoja socialinį ir ekonominį dialogą bei dalyvaujamąją demokratiją. Japonijos tęstinio darbo komitetas buvo įsteigtas šiam darbui atlikti ir palaikyti ryšius su Japonijos pilietine visuomene. Kadangi Japonijoje nėra institucinio EESRK atitikmens, EESRK partnerius Japonijoje sudaro socialiniai partneriai, kiti socialiniai ir ekonominiai suinteresuotieji subjektai, aplinkos, socialinės ir jaunimo organizacijos, Japonijos universitetai, mokslo įstaigos ir kt.

Nuo 2006 m. visuose vadinamuosiuose „naujos kartos“ ES sudarytuose prekybos susitarimuose yra prekybos ir darnaus vystymosi skyrius. Šiame skyriuje numatytas pilietinės visuomenės vaidmuo stebint susitarimo įgyvendinimą ir poveikį. Dėl šios priežasties, nuo derybų su Japonija dėl laisvosios prekybos susitarimo pradžios 2013 m. Japonijos tęstinio darbo komitetas kartu su Japonijos suinteresuotosiomis šalimis ir partneriais jau dalyvavo apibrėžiant ir formuojant bendrą pilietinės visuomenės stebėsenos mechanizmą. Be to, reguliariai rengiamos misijos į Japoniją ir rengiami seminarai pakaitomis Briuselyje ir Japonijoje.