Spremljevalni odbor EU-Japonska

This page is also available in

EESO je vključen v splošne odnose med EU in Japonsko, h katerim prispeva z obravnavanjem vprašanj, povezanih z vlogo civilne družbe, ter spodbujanjem socialno-ekonomskega dialoga in participativne demokracije. Za izvajanje teh nalog in vzdrževanje odnosov s civilno družbo na Japonskem je bil ustanovljen spremljevalni odbor EU-Japonska. Ker Japonska nima institucije, enakovredne EESO, so partnerji EESO na Japonskem socialni partnerji, drugi socialno-ekonomski deležniki, okoljske, socialne in mladinske organizacije, japonske univerze, akademske ustanove in drugi.

Od leta 2006 vsi t. i. trgovinski sporazumi nove generacije, ki jih sklene EU, vsebujejo poglavje o trgovini in trajnostnem razvoju. To poglavje vključuje vlogo civilne družbe pri spremljanju izvajanja in učinka sporazuma. Zato si spremljevalni odbor EU-Japonska od začetka pogajanj za sporazum o prosti trgovini z Japonsko leta 2013 prizadeva, da bi skupaj z japonskimi deležniki in partnerji opredelil in oblikoval skupni mehanizem za spremljanje civilne družbe. Poleg tega redno organizira misije na Japonskem in seminarje, ki potekajo izmenično v Bruslju in na Japonskem.