EU:n ja Japanin seurantakomitea

”Ulkosuhteet”-jaoston (REX) päätehtävänä on seurata EU:n ulkoisia toimia käymällä vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa EU:n ulkopuolisissa maissa ja alueilla, joiden kanssa EU:lla on viralliset suhteet, sekä erityisesti ehdokasmaissa ja EU:n naapurimaissa. Jaosto seuraa myös aktiivisesti EU:n kauppa- ja kehitysyhteistyöpolitiikkaa.

ETSK:n ulkosuhteiden hoitaminen perustuu pääasiassa toimeksiantoihin, jotka on saatu EU:n kolmansien maiden kanssa allekirjoittamien kansainvälisten sopimusten tai valtion- ja hallitusten päämiesten huippukokouksissa tehtyjen päätösten nojalla. REX-jaosto tekee yhteistyötä AKT-maiden, Latinalaisen Amerikan ja Karibian maiden, Yhdysvaltojen, Kanadan, Euro–Välimeri-kumppanien, Ukrainan, Georgian, Moldovan, Turkin, Länsi-Balkanin, Venäjän, Kiinan, Japanin ja Korean kanssa.