EU:n ja Japanin seurantakomitea

This page is also available in

ETSK antaa panoksen EU:n ja Japanin yleisiin suhteisiin käsittelemällä kansalaisyhteiskunnan asemaan liittyviä kysymyksiä ja edistämällä sosioekonomista vuoropuhelua ja osallistavaa demokratiaa. EU:n ja Japanin seurantakomitea perustettiin huolehtimaan tästä työstä ja pitämään yllä suhteita Japanin kansalaisyhteiskuntaan. Koska Japanissa ei ole ETSK:ta vastaavaa elintä, ETSK:n kumppanit Japanissa koostuvat työmarkkinaosapuolista, muista sosioekonomisista sidosryhmistä, ympäristö-, yhteiskunta- ja nuorisojärjestöistä, japanilaisista korkeakouluista, akateemisista laitoksista ja muista toimijoista.

Vuodesta 2006 EU:n tekemiin niin kutsuttuihin ”uuden sukupolven” kauppasopimuksiin on sisältynyt kauppaa ja kestävää kehitystä käsittelevä luku. Tässä luvussa annetaan kansalaisyhteiskunnan tehtäväksi seurata sopimuksen täytäntöönpanoa ja vaikutuksia. EU:n ja Japanin seurantakomitea on näin ollen työskennellyt Japanin kanssa käytävien vapaakauppasopimusneuvottelujen käynnistämisestä vuonna 2013 lähtien yhteisen kansalaisyhteiskunnan seurantamekanismin määrittelemiseksi ja muotoilemiseksi yhdessä japanilaisten sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa. Lisäksi Japaniin tehdään säännöllisesti tiedonkeruumatkoja, ja Brysselissä ja Japanissa järjestetään vuoroin seminaareja.