Coiste Leantach AE-na Seapáine

This page is also available in

Tá a ról féin le himirt ag CESE sa chaidreamh foriomlán idir an tAontas Eorpach agus an tSeapáin óir tugann sé aghaidh ar shaincheisteanna a bhaineann le ról na sochaí sibhialta agus cuireann sé idirphlé socheacnamaíoch agus daonlathas rannpháirtíoch chun cinn. Bunaíodh Coiste Leantach AE-na Seapáine chun an obair sin a chur i gcrích agus chun caidreamh a chothú leis an tsochaí shibhialta sa tSeapáin. Ós rud é nach bhfuil macasamhail Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa sa tSeapáin ar leibhéal institiúideach, is iad seo a leanas na comhpháirtithe atá ag CESE sa tír sin: comhpháirtithe sóisialta, geallsealbhóirí socheacnamaíocha eile, eagraíochtaí comhshaoil, eagraíochtaí sóisialta agus eagraíochtaí don óige, ollscoileanna Seapánacha, institiúidí acadúla agus comhpháirtithe eile.

Ó 2006 i leith, tá caibidil maidir le "Trádáil agus Forbairt Inbhuanaithe" sa "ghlúin nua" de chomhaontuithe trádála a thug an tAontas chun críche. Leagtar síos sa Chaibidil seo ról don tsochaí shibhialta maidir le monatóireacht a dhéanamh ar chur chun feidhme agus tionchar an chomhaontaithe. Ar an ábhar sin, ó tosaíodh ar an gcaibidlíocht leis an tSeapáin maidir le Comhaontú Saorthrádála in 2013, tá obair ar bun ag Coiste Leantach AE-na Seapáine d'fhonn sásra comhpháirteach monatóireachta a shainiú agus a mhúnlú i gcomhar le geallsealbhóirí agus comhpháirtithe sa tSeapáin. Ina theannta sin, déantar misin chuig an tSeapáin agus seimineáir a reáchtáil ar bhonn rialta sa Bhruiséil agus sa tSeapáin gach re seal.