ES un Japānas koordinācijas komiteja

This page is also available in

EESK līdzdarbojas ES un Japānas attiecībās un sniedz savu ieguldījumu, pievēršoties jautājumiem, kas saistīti ar pilsoniskās sabiedrības lomu, un veicinot sociāli ekonomisko dialogu un līdzdalības demokrātiju. Lai veiktu šo darbu un uzturētu attiecības ar Japānas pilsonisko sabiedrību, tika izveidota ES un Japānas koordinācijas komiteja. Tā kā Japānā nav EESK pielīdzināmas institūcijas, EESK partneri Japānā ir sociālie partneri, citi sociālās un ekonomikas jomas dalībnieki, vides, sociālās un jaunatnes organizācijas, Japānas augstskolas, akadēmiskās iestādes un citi.

Kopš 2006. gada visos ES noslēgtajos t. s. “jaunās paaudzes” tirdzniecības nolīgumos ir ietverta Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības sadaļa. Šajā sadaļā ir ietverta pilsoniskās sabiedrības loma, kāda tai ir nolīguma īstenošanas un ietekmes uzraudzībā. Tādēļ, kopš 2013. gadā sākušās sarunas ar Japānu par brīvās tirdzniecības nolīgumu, ES un Japānas koordinācijas komiteja ir strādājusi, kopā ar Japānas ieinteresētajām aprindām un partneriem definējot un veidojot kopīgu pilsoniskās sabiedrības veiktas uzraudzības mehānismu. Turklāt uz Japānu notiek regulāri komandējumi un tiek rīkoti semināri pārmaiņus Briselē un Japānā.