ES un Japānas koordinācijas komiteja

EESK līdzdarbojas ES un Japānas attiecībās un sniedz savu ieguldījumu, pievēršoties jautājumiem, kas saistīti ar pilsoniskās sabiedrības lomu, un veicinot sociāli ekonomisko dialogu un līdzdalības demokrātiju. Lai veiktu šo darbu un uzturētu attiecības ar Japānas pilsonisko sabiedrību, tika izveidota ES un Japānas koordinācijas komiteja. Tā kā Japānā nav EESK pielīdzināmas institūcijas, EESK partneri Japānā ir sociālie partneri, citi sociālās un ekonomikas jomas dalībnieki, vides, sociālās un jaunatnes organizācijas, Japānas augstskolas, akadēmiskās iestādes un citi.

Regulāri tiek organizēti komandējumi uz Japānu un rīkoti semināri pārmaiņus Briselē un Japānā.