Comitetul de monitorizare UE-Japonia

This page is also available in

CESE face parte din relația globală UE-Japonia și contribuie la aceasta prin abordarea aspectelor legate de rolul societății civile și prin promovarea dialogului socioeconomic și a democrației participative. Un comitet de monitorizare UE-Japonia a fost instituit în vederea desfășurării acestei activități și a menținerii relațiilor cu societatea civilă din Japonia. Întrucât Japonia nu dispune de o instituție echivalentă cu CESE, printre partenerii Comitetului din Japonia se numără actori sociali, alte părți interesate din domeniul socioeconomic, organizații din domeniile mediului, social și al tineretului, universități japoneze, instituții academice și altele.

Începând din 2006, toate așa-numitele acorduri comerciale „de nouă generație” încheiate de UE conțin un capitol privind comerțul și dezvoltarea durabilă. Acest capitol acordă societății civile un rol de monitorizare a punerii în aplicare și a impactului oricărui acord. Din acest motiv, de la începerea negocierilor cu Japonia pe tema unui acord de liber schimb, în 2013, Comitetul de monitorizare UE˗Japonia a depus eforturi pentru definirea și elaborarea unui mecanism comun de monitorizare de către societatea civilă, împreună cu părțile interesate și cu partenerii japonezi. În plus, sunt organizate în mod regulat misiuni și seminare, alternativ, la Bruxelles și în Japonia.