Comitetul de monitorizare UE-Japonia

CESE face parte din relația globală UE-Japonia și contribuie la aceasta prin abordarea aspectelor legate de rolul societății civile și prin promovarea dialogului socioeconomic și a democrației participative. Un comitet de monitorizare UE-Japonia a fost instituit în vederea desfășurării acestei activități și a menținerii relațiilor cu societatea civilă din Japonia. Întrucât Japonia nu dispune de o instituție echivalentă cu CESE, printre partenerii Comitetului din Japonia se numără actori sociali, alte părți interesate din domeniul socioeconomic, organizații din domeniile mediului, social și al tineretului, universități japoneze, instituții academice și altele.

Sunt organizate în mod regulat misiuni și seminare, alternativ, la Bruxelles și în Japonia.