Opfølgningsudvalget EU/Japan

This page is also available in

EØSU bidrager til de overordnede forbindelser mellem EU og Japan ved at undersøge spørgsmål, der vedrører civilsamfundets rolle, og fremme den socioøkonomiske dialog og deltagelsesdemokratiet. Opfølgningsudvalget EU/Japan blev oprettet for at udføre netop dette arbejde og vedligeholde forbindelserne med civilsamfundet i Japan. Da der ikke findes en institutionel pendant til EØSU i Japan, består EØSU's partnere i landet af arbejdsmarkedsparter, andre samfundsøkonomiske aktører, miljø- og ungdomsorganisationer, sociale organisationer, japanske universiteter, uddannelsesinstitutioner osv.

Siden 2006 har alle handelsaftaler af den såkaldte "nye generation", som EU har indgået, indeholdt et kapitel om handel og bæredygtig udvikling. Med dette kapitel får civilsamfundet til opgave at følge med i gennemførelsen og virkningen af aftalen. Siden forhandlingerne med Japan om en frihandelsaftale blev indledt i 2013, har opfølgningsudvalget derfor bestræbt sig på at fastlægge og udforme en fælles overvågningsmekanisme i civilsamfundet sammen med de japanske aktører og partnere. Derudover arrangeres der regelmæssigt tjenesterejser til Japan og seminarer i skiftevis Bruxelles og Japan.