ELi ja Jaapani järelevalvekomitee - Related Opinions