Uppföljningskommittén EU–Japan

This page is also available in

EESK är involverat i de övergripande förbindelserna mellan EU och Japan och bidrar genom att ta upp frågor som rör det civila samhällets roll och genom att främja socioekonomisk dialog och deltagardemokrati. En uppföljningskommitté för Japan har inrättats för att bedriva detta arbete och upprätthålla förbindelserna med det civila samhället i Japan. Eftersom det inte finns någon japansk institutionell motsvarighet till EESK har kommittén andra partner i Japan, bl.a. arbetsmarknadsparter, andra socioekonomiska aktörer, miljöorganisationer, sociala organisationer och ungdomsorganisationer, japanska universitet och akademiska institutioner.

Sedan 2006 omfattar alla "nya generationens" handelsavtal som ingås av EU ett kapitel om handel och hållbar utveckling. I detta kapitel har det civila samhället en roll att spela när det handlar om att övervaka genomförandet och konsekvenserna av avtalet. Sedan förhandlingarna med Japan om ett frihandelsavtal inleddes 2013 har uppföljningskommittén för Japan därför tillsammans med japanska aktörer och partner arbetat med att fastställa och utforma en gemensam övervakningsmekanism för det civila samhället. Dessutom anordnas regelbundet studieresor till Japan och seminarier, varannan gång i Bryssel och varannan gång i Japan.