Uppföljningskommittén EU–Japan

EESK är involverat i de övergripande förbindelserna mellan EU och Japan och bidrar genom att ta upp frågor som rör det civila samhällets roll och genom att främja socioekonomisk dialog och deltagardemokrati. Uppföljningskommittén för Japan inrättades för att bedriva detta arbete och upprätthålla förbindelserna med det civila samhället i Japan. Eftersom det inte finns någon japansk institutionell motsvarighet till EESK har kommittén andra partner i Japan, bl.a. arbetsmarknadsparter, andra socioekonomiska aktörer, miljöorganisationer, sociala organisationer och ungdomsorganisationer, japanska universitet och akademiska institutioner.

Det anordnas regelbundet studieresor till Japan och seminarier, varannan gång i Bryssel och varannan gång i Japan.