Monitorovací výbor EU-Japonsko

This page is also available in

EHSV je součástí celkových vztahů mezi EU a Japonskem, k nimž přispívá tím, že se věnuje otázkám spojeným s úlohou občanské společnosti a podporuje sociálně-hospodářský dialog a participativní demokracii. Monitorovací výbor EU-Japonsko byl vytvořen za účelem realizace těchto kroků a udržování vztahů s japonskou občanskou společností. Vzhledem k tomu, že v Japonsku neexistuje orgán rovnocenný EHSV, jsou japonskými partnery EHSV sociální partneři a další sociálně-hospodářské zúčastněné strany, ekologické, sociální a mládežnické organizace, japonské vysoké školy, akademické ústavy a další subjekty.

Od roku 2006 obsahují všechny obchodní dohody „nové generace“, které EU uzavírá, kapitolu o obchodu a udržitelném rozvoji. Tato kapitola se věnuje také úloze občanské společnosti při monitorování provádění dohody a jejího dopadu. Od roku 2013, kdy byla s Japonskem zahájena jednání o dohodě o volném obchodu, spolupracuje monitorovací výbor EU-Japonsko s japonskými zúčastněnými stranami a partnery na vymezení a formulaci společného mechanismu monitorování občanské společnosti. Navíc jsou pravidelně pořádány služební cesty do Japonska, jakož i semináře, které se střídavě konají v Bruselu a v Japonsku.