Комитет за наблюдение „Япония“

ЕИСК е част от цялостните отношения между ЕС и Япония и дава своя принос, като обръща внимание на въпросите, свързани с ролята на гражданското общество, и като насърчава социално-икономическия диалог и демокрацията на участието. За осъществяването на тази дейност и за поддържането на връзките с гражданското общество в Япония беше създаден Комитет за наблюдение „Япония“. Тъй като в Япония не съществува институционален еквивалент на ЕИСК, сред партньорите на ЕИСК в страната са социални партньори, други социално-икономически заинтересовани страни, екологични, социални и младежки организации, японски университети, научни институти и др.

Редовно се организират мисии в Япония, както и семинари, които се провеждат последователно в Брюксел и в Япония.