Il-Kumitat ta’ Segwitu UE-Ġappun

This page is also available in

Il-KESE jifforma parti mir-relazzjoni globali bejn l-UE u l-Ġappun u jikkontribwixxi billi jindirizza kwistjonijiet relatati mar-rwol tas-soċjetà ċivili u billi jippromovi d-djalogu soċjoekonomiku u d-demokrazija parteċipattiva. Twaqqaf Kumitat ta’ Segwitu UE-Ġappun bil-għan li jwettaq din il-ħidma u jżomm ir-relazzjonijiet mas-soċjetà ċivili fil-Ġappun. Peress li m’hemmx istituzzjoni Ġappuniża ekwivalenti għall-KESE, l-imsieħba tal-KESE fil-Ġappun jinkludu msieħba soċjali, partijiet ikkonċernati oħra soċjoekonomiċi, organizzazzjonijiet ambjentali, soċjali u taż-żgħażagħ, universitajiet Ġappuniżi, istituti akkademiċi u oħrajn.

Mill-2006 ’il quddiem, l-hekk imsejħa ftehimiet kummerċjali “ta’ ġenerazzjoni ġdida” kollha konklużi mill-UE bdew jinkludu kapitolu dwar il-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli. Dan il-kapitolu jinkludi rwol għas-soċjetà ċivili fejn jidħol il-monitoraġġ tal-implimentazzjoni u l-impatt tal-ftehim. Għaldaqstant, minn mindu bdew in-negozjati mal-Ġappun għal Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles fl-2013, il-Kumitat ta’ Segwitu UE-Ġappun beda jaħdem fuq id-definizzjoni u t-tiswir ta’ mekkaniżmu konġunt ta’ monitoraġġ tas-soċjetà ċivili flimkien ma’ partijiet ikkonċernati u msieħba Ġappuniżi. B’żieda ma’ dan, qed jiġu organizzati, fuq bażi regolari, missjonijiet fl-Ġappun u seminars, li jsiru darba fi Brussell u darba fil-Ġappun.