Fórum pořádané EHSV a Cedefop poukazuje na to, že je nutné bezodkladně a koordinovaně řešit nízkou úroveň dovedností v Evropě

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) a Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) uspořádaly ve dnech 5. a 6. listopadu Třetí fórum pro zlepšování politiky v oblasti prohlubování dovedností zaměřené na způsoby, jak prohlubovat dovednosti. Sešli se zde sociální partneři a zástupci vlád a občanské společnosti, kteří v této oblasti působí. Upozornili na to, že by současná pandemie mohla ještě více urychlit změny ve světě práce, které již způsobila digitální revoluce. O to důležitější je proto prohlubovat dovednosti a měnit kvalifikace.

Účastníci tohoto fóra tedy zdůraznili, že je naléhavě nutné zavést opatření zaměřená na prohlubování dovedností, která jsou uvedena v legislativním návrhu přijatém jako doporučení Rady v roce 2016. Tento legislativní návrh je základem pro rozvoj agendy dovedností EU, jejímž cílem je, aby všichni občané EU získali dovednosti, jež jim umožní se zapojit do trhu práce, plně využívat svůj potenciál a prosperovat jako jedinci i jako členové společnosti.

Podle výzkumu střediska Cedefop bude muset 128 milionů dospělých v Evropě aktualizovat své dovednosti nebo získat nové, aby si mohli zachovat či získat pracovní místo, jež odpovídá úrovni jejich schopností a dovedností. Jedná se o celkový údaj platný pro EU-27, Island, Norsko a Spojené království, což odpovídá neskutečným 46,1 % obyvatel.

„Zdůrazňujeme, že poskytujeme část záchranné výbavy pro zaměstnance i zaměstnavatele, protože situace se od základu změní. Kvalitní dovednosti jsou klíčem k rozvoji konkurenceschopnosti v EU a také k osobnímu a profesnímu naplnění jednotlivců,“ prohlásil předseda sekce Zaměstnanost, sociální věci, občanství EHSV Laurenţiu Plosceanu.

 

„Musíme zajistit, aby se všem dospělým dostávalo celoživotních příležitostí, a mohli tak aktualizovat svoje současné dovednosti a získávat nové, které jim pomohou překonat nejistá období a prosperovat v životě i v kariéře,“ uvedl výkonný ředitel střediska Cedefop Jürgen Siebel. Dodal, že systémy prohlubování dovedností a změny kvalifikace by rovněž měly zohledňovat potřeby podniků, které se důležitou měrou podílejí na plnění ambiciózních cílů.

Třetí fórum pro zlepšování politiky v oblasti prohlubování dovedností se podrobněji soustředilo na zkušenosti získané při koncipování a realizaci opatření zaměřených na prohlubování dovedností ve Finsku, Irsku a Nizozemsku. Vlády v těchto zemích stanovily ambiciózní cíle a komplexní strategie a rovněž provedly reformy v oblasti celoživotního učení a vzdělávání dospělých, které již nesou ovoce.

Toto fórum se také zabývalo programem portugalské vlády, jež docílila toho, že je odborná příprava dospělých v této zemi, kde od roku 2016 polovina obyvatel nedokončila střední školu, pro dospělé dostupnější. (ll)