EESRK ir Cedefop forumas paragino skubiai ir koordinuotai spręsti nepakankamų įgūdžių problemą Europoje

Lapkričio 5–6 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) ir Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) surengė Trečiąjį forumą politinei patirčiai kaupti, šį kartą skirtą įgūdžių tobulinimo kryptims. Į renginį susirinko su šia sritimi susiję socialiniai partneriai, valdžios institucijų ir pilietinės visuomenės atstovai, kurie perspėjo, kad dabartinė pandemija gali dar labiau paspartinti darbo pasaulyje vykstančius pokyčius, kuriuos lėmė skaitmeninė revoliucija ir dėl to kvalifikacijos kėlimas ir perkvalifikavimas tapo aktualūs kaip niekada.

Todėl forumo dalyviai pabrėžė, jog būtina skubiai įgyvendinti įgūdžių tobulinimo kryptis, teisėkūros pasiūlymą, kuris 2016 m. buvo priimtas kaip Tarybos rekomendacija. Šis teisėkūros pasiūlymas yra kertinis akmuo ES įgūdžių darbotvarkės, kurios tikslas suteikti visiems europiečiams dalyvavimui darbo rinkose ir viso savo potencialo panaudojimui reikalingus įgūdžius, kad jie galėtų klestėti tiek kaip asmenys, tiek kaip visuomenės nariai.

Kaip parodė Cedefop tyrimas, 128 mln. suaugusiųjų Europoje turės atnaujinti savo įgūdžius arba įgyti naujų, kad išsaugotų darbo vietą arba gautų naują darbą, atitinkantį jų kompetencijų ir įgūdžių lygį. Šis skaičius apima 27 narių ES, Islandiją, Norvegiją ir Jungtinę Karalystę ir sudaro 46,1 proc. gyventojų.

„Turime pabrėžti, kad mes siūlome dalį išlikimo priemonių tiek darbuotojams, tiek darbdaviams, nes veikla nebebus tokia, kaip iki šiol. Tvirti įgūdžiai yra konkurencingumo ES lygmeniu variklis, taip pat reikalingas asmeninei ir profesinei savirealizacijai“, – sakė EESRK užimtumo, socialinių reikalų ir pilietybės skyriaus pirmininkas Laurenţiu Plosceanu.

 

„Turime užtikrinti, kad kiekvienas suaugęs žmogus visą gyvenimą turėtų galimybių atnaujinti turimus įgūdžius ir įgyti naujų, padedančių jiems rasti savo kelią neramiais laikais ir klestėti asmeniniame ir profesiniame gyvenime“, – sakė Cedefop vykdantysis direktorius Jürgen Siebel, pridurdamas, kad kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo sistemos taip pat turėtų atsižvelgti į įmonių poreikius, nes jos yra svarbios plataus užmojo tikslams įgyvendinti.

Trečiasis forumas politinei patirčiai kaupti įvertino patirtį kuriant ir įgyvendinant įgūdžių tobulinimo kryptis Suomijoje, Airijoje ir Nyderlanduose, kur vyriausybės išsikėlė plataus užmojo tikslus ir parengė visapusiškas strategijas, taip pat numatė mokymosi visą gyvenimą ir suaugusiųjų mokymosi reformas, kurios jau duoda rezultatų.

Trečiasis forumas politinei patirčiai kaupti aptarė Portugalijos vyriausybės programą, kurią įgyvendinant pavyko padidinti suaugusiųjų mokymosi prieinamumą šalyje, kur 2016 m. pusė gyventojų buvo nebaigę vidurinės mokyklos. (ll)