Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) i Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) održali su 5. i 6. studenog Treći forum za učenje o politikama koji je bio posvećen oblicima usavršavanja. Na forumu su se okupili socijalni partneri te predstavnici i predstavnice vlada i civilnog društva koji se bave tim područjem. Upozorili su na to da bi tekuća pandemija mogla dodatno ubrzati promjene u svijetu rada, koje je digitalna revolucija već pokrenula, zbog čega će usavršavanje i prekvalifikacija postati još važniji.

Sudionici na forumu stoga su naglasili hitnost provedbe zakonodavnog prijedloga o oblicima usavršavanja, koji je usvojen kao Preporuka Vijeća 2016. godine. To je glavni element programa EU-a za vještine čiji je cilj da svi Europljani i Europljanke steknu vještine potrebne za sudjelovanje na tržištu rada i da iskoriste svoj puni potencijal kako bi se ostvarili i kao pojedinci i kao društveni subjekti.

Prema istraživanju Cedefopa, 128 milijuna odraslih osoba u Europi morat će usavršiti svoje vještine ili steći nove da bi zadržale ili našle zaposlenje koje odgovara razini njihovih kompetencija i vještina. To je ukupni broj za 27 država članica EU-a, Island, Norvešku i Ujedinjenu Kraljevinu i predstavlja nevjerojatan udio od 46,1 % aktivnog stanovništva.

„Moramo naglasiti da zapravo ono što nudimo predstavlja dio opreme za preživljavanje, i za radnike i za poslodavce, jer se način poslovanja neće vratiti na staro. Razvijene vještine pokretač su konkurentnosti na razini EU-a, a jednako su važne za osobno i profesionalno ispunjenje pojedinaca“, poručio je Laurenţiu Plosceanu, predsjednik EGSO-ove Stručne skupine za zapošljavanje, socijalna pitanja i građanstvo.

 

„Moramo osigurati da svaka odrasla osoba ima priliku tijekom cijelog života usavršavati svoje vještine i stjecati nove koje će im pomoći da se snađu u neizvjesnim vremenima i da se ostvare u privatnom životu i u karijeri“, izjavio je izvršni direktor Cedefopa Jürgen Siebel dodajući da bi se u sustavima usavršavanja i prekvalifikacije trebale uzeti u obzir i potrebe poduzeća, koja imaju važnu ulogu u ostvarivanju ambicioznih ciljeva.

Na Trećem forumu za učenje o politikama podrobno su razmotrena iskustva u osmišljavanju i provedbi načina za usavršavanje u Finskoj, Irskoj i Nizozemskoj, gdje su vlade u okviru sveobuhvatnih strategija postavile ambiciozne ciljeve i provele reforme na području cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih koje su već dale rezultate.

Na forumu je proučen i program portugalske vlade kojim se uspjela povećati dostupnost osposobljavanja odraslih u zemlji u kojoj 2016. godine polovina stanovništva nije imala završeno srednjoškolsko obrazovanje. (ll)