Dostupné jazyky:

Úvodník

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

s nesmírnou radostí jsem se v novém funkčním období ujal funkce místopředsedy EHSV. Je mi potěšením, že mě mí kolegové na tuto pozici zvolili. Domnívám se, že komunikace hraje v každé organizaci zásadní úlohu.

Vždy na mě dělala skvělý dojem práce, kterou každodenně odvádějí zaměstnanci a členové Výboru. Nové funkční období je příležitostí k tomu, abychom se zamysleli nad dosavadní činností a pohlédli na vše z jiného úhlu. Naše omezená možnost cestovat v důsledku pandemie COVID-19 je dalším důvodem k tomu, abychom se této příležitosti k bilancování chopili.

Finanční prostředky na podporu oživení a rozpočet nesmí sloužit jako rukojmí

Dne 18. listopadu zveřejnili předseda sekce EHSV Zaměstnanost, sociální věci, občanství (SOC) Aurel Laurențiu Plosceanu, předseda sekce EHSV Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost (ECO) Stefano Palmieri a předseda skupiny EHSV Základní práva a právní stát Cristian Pîrvulescu společné prohlášení, v němž vyslovují značné obavy ohledně postoje dvou vlád, které v souvislosti s rozpočtem EU hrozily vetem, zůstane-li vázán na dodržování zásady právního státu.

EHSV již vyjádřil jednoznačnou podporu návrhu balíčku Next Generation EU předloženému Komisí, jenž by měl – společně s víceletým finančním rámcem pro období 2021–2027 – dosáhnout celkové výše 1,82 bilionu EUR, zmírnit následky koronavirové krize a umožnit ekonomice EU rychlé oživení.

V prohlášení se uvádí, že podmínit poskytování finančních prostředků Unie dodržováním zásad právního státu ze strany členských států by nemělo znamenat žádnou kontroverzi, protože jde o jednu ze základních hodnot, na nichž byla EU vybudována.

Celý text prohlášení je k dispozici zde: https://europa.eu/!cH83Bj

Otázka pro…

V rámci naší rubriky „Otázka pro…“ vždy požádáme některého ze členů EHSV o odpověď na aktuální otázku, kterou považujeme za obzvláště důležitou.

Zeptali jsme se pana Stefana Palmieriho, předsedy sekce Hospodářská a měnová unie, hospodářská a sociální soudržnost (ECO):

„Jaký je váš názor na to, že tři členské státy blokují přijetí dlouhodobého rozpočtu EU a balíčku na podporu oživení? Posuzujete-li tuto situaci z různých úhlů pohledu, řekl byste, že jde o jednu z největších institucionálních a politických krizí, které EU čelí?“

Stefano Palmieri, předseda sekce ECO

Naprosto mě šokovalo, když jsem zjistil, že poté, co jsme se 10. listopadu dozvěděli povzbudivé zprávy o tom, že se vyjednávací týmy Evropského parlamentu a Rady dohodly na konečné podobě příštího víceletého finančního rámce a fondu na podporu oživení, se dva členské státy, k nimž se později připojil i třetí, bezohledně rozhodly držet celou Evropu v šachu. Ani videokonference evropských lídrů 19. listopadu nepřinesla v této patové situaci průlom.

Novinky z EHSV

Stěžejním prvkem programu nové předsedkyně EHSV je prosperující, inkluzivní a udržitelná Evropa

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) zveřejnil kompletní program své nové předsedkyně Christy Schweng na funkční období 2020–2023, který je nyní k dispozici on-line ve všech úředních jazycích EU.

Christa Schweng v něm nastínila smělou vizi silnější a odolnější Evropy po pandemii COVID-19 a také to, jakým způsobem může EHSV významně přispět k procesu oživení v Evropě a k participativní demokracii.

Evropská platforma zainteresovaných stran pro oběhové hospodářství je se vstupem do druhého funkčního období připravena zařadit vyšší rychlost

V rámci výroční konference konané zcela online ve dnech 3.–⁠4. listopadu vyjádřil EHSV své odhodlání přispět k tomu, aby se tato platforma pro oběhové hospodářství stala skutečným centrem společného úsilí o vybudování oběhového hospodářství v Evropě.

EHSV se zabývá nedostatky v procesu integrace žen a dětí z řad migrantů

Integrační politiky členských států EU ne vždy v plné míře zohledňují specifické potřeby žen a dětí, které se snaží překonat diskriminaci a překážky stojící v jejich cestě k začlenění. EHSV ve svém průzkumném stanovisku představeném na říjnovém plenárním zasedání navrhuje, jak tyto nedostatky řešit.

EHSV: „Jediným východiskem z této krize je navýšení veřejných a soukromých investic“

EHSV si je vědom katastrofálních sociálních a hospodářských důsledků krize vyvolané onemocněním COVID-19, a proto se rozhodl formulovat ve dvou stanoviscích své postoje, co se týče současné hospodářské krize a perspektiv oživení v EU.

Fórum pořádané EHSV a Cedefop poukazuje na to, že je nutné bezodkladně a koordinovaně řešit nízkou úroveň dovedností v Evropě

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) a Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) uspořádaly ve dnech 5. a 6. listopadu Třetí fórum pro zlepšování politiky v oblasti prohlubování dovedností zaměřené na způsoby, jak prohlubovat dovednosti. Sešli se zde sociální partneři a zástupci vlád a občanské společnosti, kteří v této oblasti působí. Upozornili na to, že by současná pandemie mohla ještě více urychlit změny ve světě práce, které již způsobila digitální revoluce. O to důležitější je proto prohlubovat dovednosti a měnit kvalifikaci.

EHSV vyzývá k posílení sociálního dialogu v EU

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) vyjádřil svoji podporu účinnému sociálnímu dialogu v členských státech EU, jelikož ten hraje klíčovou úlohu při formování hospodářských, pracovněprávních a sociálních politik, které vytvářejí lepší životní a pracovní podmínky v celé EU. Je proto nezbytný pro prosazování a dosažení hospodářské udržitelnosti.

Sociální spravedlnost pro migranty a etnické menšiny má klíčový význam pro odstranění strukturálního rasismu

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) vyzval Evropskou unii a její členské státy, aby zaujaly komplexní přístup k podpoře rozmanitosti a inkluzivnosti ve společnosti a posílily své legislativní a politické úsilí v boji proti rasismu a xenofobii v Evropě.

Vzhledem k rostoucímu počtu útoků a nenávistných verbálních projevů vůči migrantům a etnickým menšinám a k současné pandemii, jež prohlubuje strukturální diskriminaci, které tyto osoby čelí, musí EU naléhavě zintenzivnit svou činnost v této oblasti. Může především podporovat řízení rozmanitosti.

Debata EHSV o výzvách pro ocelářský průmysl EU

Poradní komise pro průmyslové změny (CCMI) vedla dne 9. listopadu v rámci své schůze na dálku diskusi na téma ocelářského průmyslu EU Vedl ji Pietro Francesco De Lotto, nový předseda CCMI, a členové se v ní zaměřili na otázky nadměrné kapacity a dekarbonizace mezinárodního ocelářského průmyslu. Řečníci se zabývali výzvami, kterým čelí evropský ocelářský průmysl: plánem na podporu oživení v období po skončení pandemie COVID-19, dekarbonizací výrobních procesů, ochrannými opatřeními EU a obchodem.

Vzácný host

V tomto čísle otvíráme novou rubriku,

v níž Vám každý měsíc představíme jednoho vzácného hosta. Půjde o známou osobnost z prostředí evropské kultury, o níž se mluví a která se s námi podělí o svůj pohled na svět, aby nám tak poskytla nové podněty k zamyšlení, rozšířila naše obzory, podnítila naši představivost a vykouzlila úsměv na rtech.

Jako prvního jsme pozvali belgického karikaturistu a kreslíře deníku Le Soir Pierra Krolla,

který je znám svým smyslem pro humor a jedinečným stylem svých karikatur a kreseb, v nichž originálním a netradičním způsobem reaguje na dění v Evropě i ve světě.

Na naši žádost, aby okomentoval nejžhavější otázku, která dnes hýbe světem, nám laskavě poskytl tuto karikaturu. (ehp)

Pierre Kroll

 

 

Novinky ze skupin

Předpověď: Ekonomika by mohla být zasažena tvrději, než odhaduje Evropská komise ve své prognóze

skupina Zaměstnavatelé v EHSV

Skupina Zaměstnavatelé vydala z iniciativy svého předsedy Stefana Malliy prohlášení reagující na hospodářskou prognózu z podzimu 2020, již nedávno zveřejnila Evropská komise. Skupina v něm vyjádřila souhlas s touto prognózou, v níž Evropské komise zdůrazňuje, že hospodářskou obnovu Evropy přerušila další vlna pandemie.

Výzvy, před nimiž Evropa stojí, a priority skupiny Zaměstnanci

skupina Zaměstnanci v EHSV

Naprostou prioritou veškerých plánů oživení a rekonstrukce v období po pandemii COVID-19 musí být zachování práv zaměstnanců. Základní zásadou těchto plánů pak musí být solidarita. Na své mimořádné schůzi dne 24. listopadu se skupina Zaměstnanci zabývala tím, jak tyto cíle přetavit v konkrétní priority a kroky.

Séamus Boland novým předsedou skupiny Různorodá Evropa

skupina Různorodá Evropa v EHSV

Skupině Různorodá Evropa bude v novém funkčním období EHSV (2020–2025) předsedat Séamus Boland. Do této funkce byl zvolen na první schůzi skupiny v tomto období dne 27. října.

 

Brzy v EHSV / kulturní akce

V EHSV proběhne v prosinci výstava na téma Útočiště

EHSV hostí výstavu fotografií francouzského fotografa Bruna Ferta nazvanou Útočiště: soukromé světy v exilu.

Tvoří ji soubor panelů s portréty, svědectvími a snímky vnitřku obydlí v uprchlických táborech a provizorních přístřešků v Řecku a ve Francii, mj. v „džungli“ v Calais.

Výstavu pořádá ředitelství pro komunikaci a interinstitucionální vztahy v partnerství se sekcí Zaměstnanost, sociální věci, občanství (SOC). Cílem je poukázat na činnost, kterou EHSV vykonává v oblasti migrační politiky a v souvislosti s paktem EU o migraci.

Z důvodu pandemie bude výstava probíhat pouze v on-line formátu. Nenechte si ji ujít!

Výstavu můžete shlédnout na tomto odkazu:

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/refuge-private-worlds-exile (ck)