EØSU/Cedefop-forum fremhæver behovet for en hurtig og koordineret reaktion på det lave kvalifikationsniveau i Europa

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) holdt det tredje policy learning forum om opkvalificeringsforløb. Her mødtes arbejdsmarkedets parter og relevante repræsentanter for regeringen og civilsamfundet på området. De advarede om, at den nuværende pandemi kan accentuere de forandringer i arbejdslivet, som den digitale revolution allerede har sat i gang, og gøre opkvalificering og omskoling endnu mere relevant.

Deltagerne i policy learning forummet understregede derfor, hvor vigtigt det er at få gennemført de opkvalificeringsforløb, som der blev vedtaget et lovgivningsforslag i form af en rådshenstilling om i 2016. Henstillingen udgør byggestenene for EU's dagsorden for færdigheder og sigter mod at udstyre alle europæerne med de nødvendige færdigheder for at kunne deltage i arbejdsmarkedet, så de kan udnytte deres fulde potentiale for at trives, både som mennesker og medlemmer af samfundet.

Ifølge Cedefops forskning vil 128 mio. voksne i Europa være nødt til at opdatere eller tilegne sig nye færdigheder for at kunne beholde eller få et job, der stemmer overens med deres kompetence- og færdighedsniveau. Det er det samlede tal for EU-27, Island, Norge og UK og svarer til ikke mindre end 46,1 % af befolkningen.

"Vi er nødt til at understrege, at det vi tilbyder er en del af en redningspakke, både for arbejdstagerne og arbejdsgiverne, fordi tingene kommer ikke til at fortsætte, som de plejer. Solide færdigheder er en drivkraft for konkurrenceevnen på EU-plan og også for den enkeltes opfyldelse af sine personlige og faglige forventninger", sagde formanden for EØSU's Sektion for Beskæftigelse, Sociale Spørgsmål og Unionsborgerskab, Laurenţiu Plosceanu.

 

"Vi skal sikre, at alle voksne livet igennem har mulighed for at opdatere deres færdigheder og tilegne sig nye for at hjælpe dem med at klare sig i usikre tider og trives i deres personlige og professionelle liv", sagde Jürgen Siebel, der er administrerende direktør for Cedefop, og tilføjede, at opkvalificerings- og omskolingssystemerne også bør tage højde for virksomhedernes behov, som er en vigtig del af ligningen for at nå disse ambitiøse mål.

Det tredje policy learning forum kiggede nærmere på erfaringerne med udformning og gennemførelse af opkvalificeringsforløb i Finland, Irland og Nederlandene, hvor regeringerne har sat ambitiøse mål med omfattende strategier og indført reformer inden for livslang læring og voksenuddannelse, som allerede har givet afkast.

Policy learning forummet undersøgte også den portugisiske regerings program, der har formået af fremme udbuddet af voksenuddannelse i et land, hvor halvdelen af befolkningen i 2016 ikke havde færdiggjort en uddannelse på sekundærtrinnet. (ll)