Στις 5 και 6 Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) διοργάνωσαν το Τρίτο φόρουμ μάθησης πολιτικής (ΦΜΠ) σχετικά με τις διαδρομές αναβάθμισης δεξιοτήτων. Σε αυτό συμμετείχαν κοινωνικοί εταίροι και εκπρόσωποι κυβερνήσεων και οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα, οι οποίοι προειδοποίησαν ότι η τρέχουσα πανδημία θα μπορούσε να επιταχύνει περαιτέρω τις αλλαγές στον κόσμο της εργασίας που ήδη έχει δρομολογήσει η ψηφιακή επανάσταση, καθιστώντας ακόμα πιο σημαντική την αναβάθμιση και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων.

Οι συμμετέχοντες στο ΦΜΠ τόνισαν συνεπώς την ανάγκη υλοποίησης των διαδρομών αναβάθμισης των δεξιοτήτων, της νομοθετικής πρότασης που εγκρίθηκε ως Σύσταση του Συμβουλίου το 2016. Αυτή αποτελεί τη βάση για το θεματολόγιο δεξιοτήτων της ΕΕ, που αποσκοπεί στον εξοπλισμό όλων των Ευρωπαίων με τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας και την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού τους προκειμένου να διαπρέψουν, τόσο ως ιδιώτες όσο και ως μέλη της κοινωνίας.

Σύμφωνα με την έρευνα του Cedefop, 128 εκατομμύρια ενήλικοι στην Ευρώπη θα πρέπει να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους ή να αποκτήσουν νέες προκειμένου να διατηρήσουν ή να βρουν θέση εργασίας που θα ανταποκρίνεται στο επίπεδο προσόντων και δεξιοτήτων τους. Αυτός είναι ο συνολικός αριθμός για την ΕΕ-27, την Ισλανδία, τη Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο και ισοδυναμεί με τεράστιο ποσοστό 46,1% του πληθυσμού.

«Πρέπει να τονίσουμε πως αυτό που προσφέρουμε είναι μέρος μιας εργαλειοθήκης επιβίωσης, τόσο για τους εργαζομένους όσο και του εργοδότες, καθώς η σημερινή κατάσταση θα αλλάξει. Οι ισχυρές δεξιότητες προωθούν την ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και την ατομική και επαγγελματική ολοκλήρωση των ατόμων», δήλωσε ο πρόεδρος του τμήματος «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώματα του πολίτη» Laurenţiu Plosceanu.

 

«Πρέπει να εξασφαλίσουμε πως κάθε ενήλικας έχει δια βίου ευκαιρίες αναβάθμισης των δεξιοτήτων του και απόκτησης νέων προκειμένου να βοηθήσουμε τους πάντες να αντεπεξέλθουν στην αβεβαιότητα και να επιτύχουν στη ζωή και τη σταδιοδρομία τους», δήλωσε ο Jürgen Siebel, εκτελεστικός διευθυντής του Cedefop, προσθέτοντας ότι τα συστήματα αναβάθμισης και απόκτησης νέων δεξιοτήτων πρέπει να συνεκτιμούν τις ανάγκες των επιχειρήσεων που αποτελούν σημαντική συνιστώσα για την επίτευξη φιλόδοξων στόχων.

Το τρίτο ΦΜΠ εξέτασε προσεκτικότερα εμπειρίες σχεδιασμού και υλοποίησης διαδρομών αναβάθμισης δεξιοτήτων στη Φινλανδία, την Ιρλανδία και τις Κάτω Χώρες, όπου οι κυβερνήσεις έθεσαν φιλόδοξους στόχους με ολοκληρωμένες στρατηγικές, ενώ ταυτόχρονα θέσπισαν μεταρρυθμίσεις στη δια βίου μάθηση και τη μάθηση ενηλίκων που ήδη αποφέρουν καρπούς.

Το ΦΜΠ εξέτασε επίσης το πρόγραμμα της πορτογαλικής κυβέρνησης που κατάφερε να τονώσει τη διαθεσιμότητα της κατάρτισης ενηλίκων σε μια χώρα όπου, μέχρι και το 2016, το ήμισυ του πληθυσμού δεν είχε ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. (ll)