Prohlášení EHSV - EHSV stojí při běloruských občanech v jejich statečném boji za demokracii, právní státa základní práva

This page is also available in

EHSV ostře odsuzuje setrvalé porušování lidských práv a zásad právního státu, k němužv Bělorusku dochází od prezidentských voleb, jež nelze označit za svobodné ani spravedlivé. Brutalita a trýznění, jimž jsou v rozsáhlém měřítku vystavováni pokojní demonstranti, zejména ženy a mladí lidé, a neutuchající svévolné a bezdůvodné zatýkání a zadržování osob nesmí zůstat bez potrestání.

 

Běloruský lid neúnavně a statečně pokračuje ve svém nenásilném boji za svobodua demokracii, který je však stále surově potlačován. V uplynulých pěti týdnech bylo zadrženo více než 7 500 poklidných demonstrantů a bylo zaznamenáno a zdokumentováno přinejmenším 500 případů mučení.

 

EU by neměla nečinně přihlížet. Musí naopak nadále vyvíjet silný politický tlak a soustavně požadovat, aby byly uspořádány nové volby, na něž dohlédne Organizace pro bezpečnosta spolupráci v Evropě (OBSE). Chce-li si Evropa zachovat důvěryhodnost, pak je třeba, aby byly ještě před zasedáním Evropské rady konajícím se ve dnech 24. a 25. září uvaleny slibované sankce na celou řadu osob, které nesou odpovědnost za násilí, represe a falšování výsledků voleb.

 

ESHV coby instituce zastupující organizovanou občanskou společnost v EU plně podporuje odhodlání běloruského lidu zajistit své zemi takovou budoucnost, v níž budou dodržovány zásady demokracie, právního státu a lidských práv. Vyjadřuje bezmeznou solidaritu organizované občanské společnosti a všem aktérům, kteří se podílejí na diskusícho budoucnosti Běloruska, včetně členů Koordinační rady, a které je nutné ochránit před zastrašováním, nuceným odchodem do exilu, svévolným zatýkáním a násilím.

 

EHSV proto běloruské orgány vyzývá, aby zmírnily napětí a zdržely se použití síly proti účastníkům pokojných shromáždění. Je nutné ihned propustit všechny protiprávně zadržované osoby, včetně politických vězňů, a důkladně prošetřit stížnosti na mučení a jiné špatné zacházení se zadrženými. Běloruské orgány by měly zaručit nezávislost soudnictví a ochránit právní zástupce, kteří budou zadržené osoby hájit.

 

Současnou krizi je možné vyřešit pouze zahájením rozsáhlého a široce pojatého dialogu bez jakýchkoli zásahů zvenčí, provedením reforem a vyvozením odpovědnosti za hrubé porušování lidských práv. V zájmu demokracie a geopolitické stability je třeba k tomu přikročit okamžitě. Má-li existovat spravedlnost, musí se stát jednoznačně zasadit o potrestání činů porušování lidských práv a o zjednání nápravy. EHSV se domnívá, že je třeba hlouběji prozkoumat některé oblasti spolupráce mezi EU a Běloruskem a položit při tom důraz na navazování mezilidských kontaktů a podporu občanské společnosti. Tato otázka byla nadnesena i během našich nedávných jednání se zástupci běloruské občanské společnosti, podle nichž by EU měla této nově vznikající, silné a zmobilizované občanské společnosti pomoci v různých sférách činnosti, aby byla viditelnější její občanská a politická angažovanost a posílená úloha.

 

Jedině pokojný a inkluzivní dialog opírající se o nezávislé sdělovací prostředky a silnou občanskou společnost umožní nalézt udržitelná a konstruktivní řešení situace v Bělorusku.

Downloads

EESC statement: The EESC stands by Belarusians in their courageous combat for democracy rule of law and fundamental rights