Erklæring fra EØSU – EØSU står ved hviderussernes side i deres modige kamp for demokrati, retsstat og grundlæggende rettigheder

Photo by Valery Sharifulin\TASS via Getty Images

EØSU fordømmer på det stærkeste de fortsatte krænkelser af menneskerettighederne og retsstaten, der har fundet sted i Hviderusland siden præsidentvalget, som hverken var frit eller retfærdigt. Den omfattende brutalitet og tortur, der forøves mod fredelige demonstranter, navnlig kvinder og unge, og de gentagne, vilkårlige og ubegrundede arrestationer og tilbageholdelser må ikke forblive ustraffede.

Det hviderussiske folk fortsætter utrætteligt og modigt sin fredelige kamp for frihed og demokrati. Og samtidig fortsætter den brutale undertrykkelse. I de forløbne fem uger er over 7.500 fredelige demonstranter blevet tilbageholdt. Der er blevet registreret og dokumenteret mindst 500 tilfælde af tortur.

EU bør ikke se på med korslagte arme. Tværtimod skal EU opretholde et stærkt politisk pres og insistere på sit krav om, at der afholdes et nyt valg under OSCE's tilsyn. De bebudede sanktioner for et betydeligt antal af dem, der har ansvaret for vold, undertrykkelse og forfalskning af valgresultaterne, skal vedtages, inden Det Europæiske Råd mødes den 24.-25. september, hvis vi ønsker, at EU skal bevare sin troværdighed.

Som talerøret for det organiserede civilsamfund i EU støtter EØSU fuldt ud hviderussernes vilje til at skabe deres lands fremtid i overensstemmelse med principperne om demokrati, retsstat og menneskerettigheder. Vi er fuldstændig solidariske med det organiserede civilsamfund og alle de aktører, der medvirker i diskussionen om Hvideruslands fremtid, herunder medlemmerne af koordinationsrådet, som skal beskyttes mod intimidering, tvunget eksil, vilkårlige arrestationer og vold.

EØSU opfordrer derfor indtrængende de hviderussiske myndigheder til at nedtrappe situationen og afstå fra at anvende magt mod dem, der deltager i fredelige forsamlinger. Alle, som uden lovmedhold tilbageholdes, skal omgående løslades, herunder politiske fanger, og påstande om tortur og andre former for mishandling af tilbageholdte skal undersøges til bunds. De hviderussiske myndigheder bør garantere retsvæsenets uafhængighed samt beskyttelsen af advokater, der forsvarer tilbageholdte personer.

Den aktuelle krise kan kun løses, ved at man igangsætter en bredt funderet og omfattende dialog uden indblanding udefra, udtænker reformer og holder dem, der har begået alvorlige menneskerettighedskrænkelser, ansvarlige. Alt dette bør omgående indledes af hensyn til demokratiet og den geopolitiske stabilitet. Hvis ikke staten utvetydig forpligter sig til at holde dem, der har begået menneskerettighedskrænkelser, ansvarlige og yde erstatning til dem, der har været udsat for sådanne krænkelser, opnås der ikke retfærdighed. Udvalget mener, at visse dele af samarbejdet mellem EU og Hviderusland bør udvikles yderligere, med fokus på mellemfolkelige kontakter og støtte til civilsamfundet. Dette har desuden været taget op i vores seneste diskussioner med repræsentanter for det hviderussiske civilsamfund, der efterlyser støtte fra EU for at "hjælpe dette nydannede, stærke og mobiliserede civilsamfund på forskellige områder med at gøre sit civile og politiske engagement og handlerum mere synligt".

Kun en fredelig og inkluderende dialog, der understøttes af uafhængige medier og et stærkt civilsamfund, kan berede vejen for holdbare og konstruktive løsninger for Hviderusland.

Downloads

EESC statement Belarus

Work organisation