EESK paziņojums – EESK atbalsta Baltkrievijas iedzīvotāju drosmīgo cīņu par demokrātiju, tiesiskumu un pamattiesībām

This page is also available in

EESK stingri nosoda pastāvīgos cilvēktiesību un tiesiskuma pārkāpumus Baltkrievijā kopš prezidenta vēlēšanām, kas nebija ne brīvas, ne godīgas. Plaši izplatītā brutalitāte un spīdzināšana, kā arī nerimstošie, patvaļīgie un nepamatotie aresti un aizturēšana, ar ko saskaras miermīlīgi protestētāji, it īpaši sievietes un jaunieši, nevar palikt nesodīta. 

Baltkrievijas iedzīvotāji nenogurstoši un drosmīgi turpina miermīlīgu cīņu par brīvību un demokrātiju. Tomēr nežēlīgās represijas turpinās. Pēdējās piecās nedēļās aizturēti vairāk nekā 7 500 miermīlīgu protestētāju. Reģistrēti un dokumentēti vismaz 500 spīdzināšanas gadījumu.

Eiropas Savienībai nevajadzētu bezdarbībā noraudzīties uz notiekošo; gluži pretēji, tai jāturpina izdarīt spēcīgu politisku spiedienu un izvirzīt prasību rīkot jaunas vēlēšanas EDSO uzraudzībā. Ja vēlamies saglabāt Eiropas uzticamību, vēl pirms Eiropadomes sanāksmes 24. un 25. septembrī būtu jānosaka apsolītās sankcijas ievērojamam skaitam personu, kas atbildīgas par vardarbību, represijām un vēlēšanu rezultātu viltošanu. 

 

Būdama Eiropas Savienības organizētas pilsoniskās sabiedrības viedokļa paudēja, EESK pilnībā atbalsta Baltkrievijas iedzīvotāju apņēmību veidot savu nākotni saskaņā ar demokrātijas, tiesiskuma un cilvēktiesību principiem. Mēs nepārprotami solidarizējamies ar organizētu pilsonisko sabiedrību un visiem dalībniekiem, kas iesaistīti debatēs par Baltkrievijas nākotni, tostarp ar Koordinācijas padomes locekļiem, kuri jāpasargā no iebiedēšanas, piespiedu trimdas, patvaļīgas apcietināšanas un vardarbības. 

Tāpēc EESK mudina Baltkrievijas iestādes nesaasināt situāciju un atturēties no spēka lietošanas pret tiem, kas miermīlīgi pulcējas. Visas nelikumīgi aizturētās personas, tostarp politieslodzītie, ir nekavējoties jāatbrīvo, un apgalvojumi par spīdzināšanu un citādi sliktu izturēšanos pret aizturētajiem būtu visaptveroši jāizmeklē. Baltkrievijas iestādēm būtu jāgarantē tiesu iestāžu neatkarība un to advokātu aizsardzība, kuri aizstāv aizturētās personas.

Pašreizējo krīzi var pārvarēt tikai ar plašu, tālejošu dialogu bez jebkādas ārējas iejaukšanās, ar reformām un saukšanu pie atbildības par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Demokrātijas un ģeopolitiskās stabilitātes vārdā krīzes pārvarēšanai būtu jāsākas nekavējoties. Taisnīgums nav iespējams bez valsts nepārprotamas apņemšanās saukt pie atbildības par cilvēktiesību pārkāpumiem un aizsargāt šīs tiesības. Komiteja uzskata, ka būtu jāturpina apsvērt ES un Baltkrievijas sadarbības jomas, īpašu uzmanību pievēršot tiešiem cilvēku kontaktiem un pilsoniskās sabiedrības atbalstīšanai. Tas tika apspriests arī mūsu nesenajā viedokļu apmaiņā ar Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, kuri aicina Eiropas Savienību “palīdzēt šai jaunizveidotajai, spēcīgajai un mobilizētajai pilsoniskajai sabiedrībai dažādās jomās, lai padarītu redzamāku tās pilsonisko un politisko aktivitāti un ietekmes pieaugumu”.

Tikai miermīlīgs un iekļaujošs dialogs, ko atbalsta neatkarīgi plašsaziņas līdzekļi un spēcīga pilsoniskā sabiedrība, pavērs ceļu ilgtspējīgiem un konstruktīviem risinājumiem Baltkrievijā.

Downloads

EESC statement: The EESC stands by Belarusians in their courageous combat for democracy rule of law and fundamental rights