Gemensamma rådgivande kommittén EU–Montenegro

This page is also available in

Gemensamma rådgivande kommittén EU–Montenegro är en plattform för det civila samhället som inrättats mellan EESK och det civila samhället i Montenegro (arbetsmarknadsparter och andra civilsamhällesorganisationer). Den gemensamma rådgivande kommitténs mandat grundar sig på beslut nr 1/2011 av stabiliserings- och associeringsrådet EU–Montenegro av den 20 juni 2011 om ändring av beslut nr 1/2010 om antagande av stabiliserings- och associeringsrådets arbetsordning. Den gemensamma rådgivande kommittén kompletterar, ur det civila samhällets synvinkel, EU:s institutionella ram med anknytning till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EU och Montenegro. Den gemensamma rådgivande kommittén består av medlemmar från båda sidor.

Den gemensamma rådgivande kommittén gör det möjligt för civilsamhällesorganisationer från båda sidor att övervaka Montenegros väg mot EU samt att anta rekommendationer för Montenegros regering och EU-institutionerna.