Uppföljningskommittén för internationell handel

This page is also available in

Syftet med uppföljningskommittén för internationell handel är att se till att EESK på ett regelbundet och konsekvent sätt involveras i frågor som rör internationell handel. Uppföljningskommittén har framför allt i uppgift att

  • övervaka de multilaterala handelsförhandlingarna inom Världshandelsorganisationen (WTO) och andra relevanta multilaterala förhandlingar,
  • övervaka EU:s olika bilaterala handelsförhandlingar,
  • delta i utformningen av EU:s handelspolitik.