Inhemska rådgivande gruppen EU–Moldavien

Enligt artikel 376 i associeringsavtalet mellan EU och Moldavien ska varje part inrätta en inhemsk rådgivande grupp för hållbar utveckling som ska ge råd i frågor som rör kapitlet om handel och hållbar utveckling.

De inhemska rådgivande grupperna omfattar oberoende representativa organisationer från det civila samhället som på ett balanserat sätt företräder ekonomiska och sociala aktörer samt aktörer på miljöområdet, bland annat arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, icke-statliga organisationer, företagsgrupper och andra berörda parter.

Inhemska rådgivande gruppen EU–Moldavien inrättades i mitten av 2015 och har medlemmar från EESK och från andra europeiska civilsamhällesorganisationer.

Det första gemensamma mötet mellan Moldaviens och EU:s inhemska rådgivande grupper hölls den 7 juli 2015 i Chisinau.

Downloads

Rules of procedure of the EU Domestic Advisory Group created under Article 376.4 of the EU-Moldova Association Agreement