Uppföljningskommittén för västra Balkan

Uppföljningskommittén för västra Balkan inrättades 2004 i syfte att följa den politiska, ekonomiska och sociala utvecklingen i länderna på västra Balkan (framför allt de länder med vilka det inte inrättats några gemensamma bilaterala civilsamhällesorgan) och att främja det civila samhällets utveckling och stärkandet av demokratin i regionen. Den består av EESK-ledamöter och sammanträder upp till fyra gånger om året, i EU eller i regionen, i syfte att samråda med politiska ledare och aktörer i det civila samhället.

Uppföljningskommittén har följande prioriteringar: flykting- och migrationskriserna, den socioekonomiska utvecklingen, korruptionsbekämpningen, de grundläggande rättigheterna och olika minoriteters rättigheter och samexistens, yttrandefriheten, rättsstatsprincipen och den sociala dialogen.

Forumet för det civila samhället på västra Balkan

Forumet för det civila samhället på västra Balkan hålls vartannat år i något av länderna i regionen. De ämnen som tas upp i forumet ligger i linje med prioriteringarna för uppföljningskommittén för västra Balkan. I forumet samlas ett stort antal civilsamhällesorganisationer samt deltagare på hög nivå från EU-institutionerna och regionen. Det främjar dialogen med det civila samhället och det regionala samarbetet. I slutet av forumet antas en förklaring med konkreta rekommendationer till regeringarna i länderna på västra Balkan samt till EU-institutionerna.