Sloboda médií musí zostať prioritou našich programov

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) sa pripája k úsiliu EÚ zvrátiť znepokojujúci trend čoraz častejšieho obmedzovania mediálnych slobôd a novinárskej nezávislosti spôsobeného rastúcim tlakom rôznych mocenských a obchodných štruktúr, nízkymi mzdami, koncentráciou vlastníctva médií a šírením falošných správ v sociálnych médiách a cez iné kanály.

V diskusii s vedúcou bruselskej kancelárie organizácie Reportéri bez hraníc Juliou Majerczakovou a generálnym tajomníkom Európskej federácie novinárov Ricardom Gutiérezom, ktorá sa uskutočnila počas septembrového plenárneho zasadnutia, EHSV vyjadril svoje obavy z toho, ako sa novinári stále častejšie stávajú terčom verbálnych aj fyzických útokov, nezabúdajúc na to, že od roku 2015 bolo až 16 novinárov zavraždených.

„V Európe vidíme také trendy, ktoré určite nemôžeme akceptovať. Sloboda a rozmanitosť médií sú základnými predpokladmi dobre fungujúcej demokracie, a preto sa týkajú nás všetkých. Profesionálnu žurnalistiku nemožno nikdy nahradiť algoritmami, agregáciou správ a sociálnymi sieťami,“ uviedla predsedníčka EHSV Christa Schwengová.

EHSV podporuje najnovšie iniciatívy Európskej komisie, vrátane odporúčania o zaistení bezpečnosti novinárov, ktoré minulý týždeň predstavila komisárka Věra Jourová. Výbor privítal prejav predsedníčky Komisie Ursuly von der Leyenovej o stave Únie, v ktorom oznámila plán prípravy európskeho právneho predpisu, ktorý sa bude týkať slobody médií.

EHSV v stanovisku na tému Zabezpečiť slobodu a rozmanitosť médií v Európe, ktoré prijal na svojom plenárnom zasadnutí, vyzval Komisiu, aby dôsledne uplatňovala všeobecné pravidlá podmienenosti a neodkladne uvalila rozpočtové sankcie na tie krajiny, v ktorých je vážne ohrozená sloboda a pluralita médií.

Spravodajca stanoviska Christian Moos varoval, že „odporúčania týkajúce sa ochrany a bezpečnosti novinárov nebudú stačiť. Nesmieme viac strácať čas. Členské štáty, ktoré potláčajú slobodu médií, musia byť vylúčené z programu Next Generation EU. Musí sa uplatňovať nariadenie o podmienenosti. Maďarsko a Poľsko aktívne obmedzujú alebo už úplne rozložili slobodu médií. Ich vlády musia obnoviť demokraciu a právny štát, inak nemôžu zostať členmi EÚ, ktorá tieto výdobytky právne zaručuje rovnako ako slobodu médií, ktorá je ich nevyhnutným predpokladom.“

Julia Majerczaková aj Ricardo Gutiérez vyjadrili svoju podporu stanovisku EHSV a činnosti EÚ na zabezpečenie slobody a plurality médií, ale poukázali aj na to, že odporúčania Komisie a navrhnutý plán nesmú zostať iba na papieri. (ll)