Свободата на медиите трябва да остане основен приоритет в нашите програми

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) се присъединява към усилията на ЕС да обърне тревожната тенденция на намаляване на свободата на медиите и все по-големи ограничения на журналистическата независимост в резултат на нарастващия натиск от страна на различни властови и бизнес структури, ниското заплащане, концентрацията на собствеността върху медиите и разпространението на фалшиви новини в социалните медии и други канали.

По време на дебат с началника на офиса на „Репортери без граници“ в Брюксел Жюли Мажерзак и генералния секретар на Европейската федерация на журналистите Рикардо Гутиерес, проведен в рамките на септемврийската пленарна сесия, ЕИСК изрази тревогата си от факта, че журналистите все по-често стават жертва на вербални и физически атаки, с 16 убийства на журналисти от 2015 г. насам.

„В Европа наблюдаваме тенденции, които са недопустими. Свободата и многообразието на медиите са предпоставка за добре функционираща демокрация и следователно засягат всички нас. Професионалната журналистика не може никога да бъде заменена от алгориттми, агрегиране на новини и социални мрежи“, изтъкна председателят на ЕИСК Криста Швенг.

ЕИСК подкрепи най-новите инициативи на Европейската комисия, включително Препоръката относно безопасността на журналистите, представена миналата седмица от комисар Вера Йоурова. Той приветства речта за състоянието на Съюза на председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен, в която тя обяви плановете за Европейски законодателен акт за свободата на медиите.

В приетото на пленарната сесия становище относно „Укрепване на свободата и плурализма на медиите в Европа“ ЕИСК обаче призова Комисията да прилага общи правила за обвързаност с условия и да налага без забавяне бюджетни санкции на държавите, в които свободата на медиите и плурализмът са изложени на сериозна заплаха.

Докладчикът по становището Кристиан Моос предупреди: „Няма да е достатъчно да се отправят препоръки за защитата и безопасността на журналистите. Нямаме повече време за губене. Държавите членки, които ограничават свободата на медиите, трябва да бъдат изключени от Next Generation EU. Регламентът относно обвързаността с условия трябва да се прилага. Унгария и Полша активно унищожават или вече са унищожили свободата на медиите. Техните правителства трябва да възстановят демокрацията и правовия ред; в противен случай те не могат да продължат да бъдат членове на ЕС, който гарантира правно демокрацията и правовия ред, а оттам и свободата на медиите като необходима предпоставка за тези две достижения.“

Г-жа Мажерзак и г-н Гутиерес изразиха подкрепата си за становището на ЕИСК и за мерките на ЕС за гарантиране на свободата на медиите и плурализма, но подчертаха, че е изключително важно препоръките на Комисията и предложеният от нея план да не останат само на хартия. (ll)