Meediavabadus peab jääma tähtsale kohale meie päevakorras

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ühineb ELi jõupingutustega pöörata ümber murettekitav suundumus, milleks on meediavabaduse vähenemine ja ajakirjanduse sõltumatuse üha ulatuslikum piiramine, mis on tingitud erinevate võimu- ja äristruktuuride kasvavast survest, madalast tasust, meediaomandi koondumisest ning valeuudiste levikust sotsiaalmeedias ja muudes kanalites.

Komitee septembri täiskogu istungjärgul toimus arutelu Piirideta Reporterite Brüsseli büroo juhataja Julie Majerczaki ja Euroopa Ajakirjanike Liidu peasekretäri Ricardo Gutiérrezi osalusel. Komitee väljendas muret selle pärast, et ajakirjanikud satuvad üha enam verbaalsete ja füüsiliste rünnakute märklauaks ning alates 2015. aastast on tapetud 16 ajakirjanikku.

„Euroopas levivad suundumused, mida ei saa aktsepteerida. Meediavabadus ja mitmekesisus on hästitoimiva demokraatia eeltingimused ning seetõttu puudutavad need meid kõiki. Professionaalset ajakirjandust ei saa kunagi asendada algoritmide, uudisteagregaatorite ega sotsiaalvõrgustikega,“ sõnas komitee president Christa Schweng.

Komitee pooldab Euroopa Komisjoni hiljutisi algatusi, sh soovitust ajakirjanike turvalisuse kohta, mida eelmisel nädalal esitles volinik Věra Jourová. Komitee kiidab heaks komisjoni presidendi kõne olukorra kohta Euroopa Liidus, milles Ursula von der Leyen teatas kavatsusest võtta vastu Euroopa meediavabaduse seadus.

Täiskogu istungjärgul võeti aga vastu arvamus „Meediavabaduse ja meedia mitmekesisuse tagamine Euroopas“, milles komitee kutsub komisjoni üles kasutama üldist tingimuslikkuse korda ning kehtestama viivitamata eelarvelised sanktsioonid riikidele, kus meediavabadus ja meedia mitmekesisus on tõsises ohus.

Arvamuse raportöör Christian Moos hoiatas: „Soovitustest ajakirjanike kaitse ja turvalisuse kohta ei piisa. Ei tohi enam aega kaotada. Liikmesriigid, kes lämmatavad meediavabadust, tuleb taasterahastust „NextGenerationEU“ välja jätta. Kohaldada tuleb tingimuslikkuse määrust. Ungari ja Poola hävitavad aktiivselt või on juba hävitanud meediavabaduse. Nende valitsused peavad taastma demokraatia ja õigusriigi, vastasel juhul ei saa nad jääda ELi liikmeteks, sest liit tagab õiguslikult demokraatia ja õigusriigi ja nende mõlema vältimatu eeldusena meediavabaduse.“

Julie Majerczak ja Ricardo Gutiérrez väljendasid oma toetust komitee arvamusele ning ELi tegevusele meediavabaduse ja meedia mitmekesisuse kindlustamisel, kuid rõhutasid seda, kui oluline on tagada, et komisjoni soovitused ja esitatud kava ei jääks vaid sõnaks paberil. (ll)