Mediefrihed skal fortsat stå øverst på vores dagsorden

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) tilslutter sig EU's bestræbelser på at vende den bekymrende tendens til svindende mediefrihed og den stadig større begrænsning af den journalistiske uafhængighed som følge af et stigende pres fra forskellige magt- og virksomhedsstrukturer, dårlig løn, koncentration af medieejerskab og udbredelse af falske nyheder på sociale medier og andre kanaler.

I en debat med lederen af kontoret for Journalister uden grænser i Bruxelles, Julie Majerczak, og generalsekretæren for Det Europæiske Journalistforbund, Ricardo Gutiérrez, som blev afholdt på plenarforsamlingen i september, udtrykte EØSU bekymring over den måde, hvorpå journalister i stigende grad bliver mål for verbale og fysiske angreb, idet 16 er blevet myrdet siden 2015.

"Vi ser tendenser i Europa, som vi ikke kan acceptere. Mediefrihed og ‑pluralisme er en forudsætning for et velfungerende demokrati og vedrører derfor os alle. Professionel journalistik kan aldrig erstattes af algoritmer, nyhedsaggregering og sociale netværk", sagde EØSU's formand, Christa Schweng.

EØSU støttede Kommissionens seneste initiativer, herunder henstillingen vedrørende journalisters sikkerhed, som kommissær Věra Jourová fremlagde i sidste uge. Udvalget udtrykte tilfredshed med talen ved Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, om Unionens tilstand, hvori hun fremlagde planerne for den europæiske lov om mediefrihed.

I udtalelsen Sikring af mediefrihed og -pluralisme i Europa, der blev vedtaget på plenarforsamlingen, opfordrede EØSU Kommissionen til at anvende generelle konditionalitetsregler og straks pålægge de lande, hvor mediefrihed og -pluralisme er alvorligt truet, budgetmæssige sanktioner.

Ordføreren for udtalelsen, Christian Moos, kom med følgende advarsel: "Henstillinger om beskyttelse af journalister og deres sikkerhed vil ikke være tilstrækkelige. Der er ingen tid at spilde. Medlemsstater, der undertrykker mediefriheden, skal udelukkes fra Next Generation EU. Forordningen om konditionalitet skal tages i anvendelse. Ungarn og Polen er i færd med at ødelægge eller har allerede ødelagt mediefriheden. Deres regeringer skal genoprette demokratiet og retsstatsprincippet, ellers kan de ikke forblive medlemmer af EU, som retligt garanterer demokrati og retsstatsprincippet og, som en uundværlig forudsætning for begge, mediefrihed."

Julie Majerczak og Ricardo Gutiérrez gav udtryk for deres støtte til EØSU's udtalelse og til EU's indsats for at sikre mediefrihed og -pluralisme, men understregede, at det er vigtigt at sikre, at Kommissionens henstillinger og den foreslåede plan ikke ender blindt. (ll)