Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) se připojuje k úsilí EU o zvrácení znepokojivého trendu, kdy ubývá svobody sdělovacích prostředků a narůstá omezování nezávislosti novinářů, což je způsobeno stále větším tlakem ze strany různých mocenských a obchodních struktur, špatnými platy, koncentrací vlastnictví sdělovacích prostředků a šířením falešných zpráv na sociálních médiích a prostřednictvím jiných kanálů.

EHSV během diskuse s vedoucí bruselské kanceláře organizace Reportéři bez hranic Julií Majerczak a generálním tajemníkem Evropské federace novinářů Ricardem Gutiérrezem, která proběhla v rámci zářijového plenárního zasedání, vyjádřil své znepokojení nad tím, že se novináři stále častěji stávají terčem slovních a fyzických útoků, přičemž 16 novinářů bylo od roku 2015 zavražděno.

„V Evropě pozorujeme tendence, které nemůžeme tolerovat. Svoboda a rozmanitost sdělovacích prostředků jsou předpokladem dobře fungující demokracie, a proto se týkají nás všech. Profesionální žurnalistiku nelze nikdy nahradit algoritmy, agregací zpráv a sociálními sítěmi,“ prohlásila předsedkyně EHSV Christa Schweng.

EHSV podpořil nejnovější iniciativy Evropské komise, včetně doporučení týkajícího se bezpečnosti novinářů, které minulý týden představila komisařka Věra Jourová. Uvítal také projev předsedkyně Komise o stavu Unie, v němž Ursula von der Leyen oznámila plány na předložení Evropského aktu o svobodě sdělovacích prostředků.

Ve stanovisku Zajištění svobody a rozmanitosti sdělovacích prostředků v Evropě, které bylo přijato na plenárním zasedání, vyzval EHSV Komisi, aby uplatnila obecná pravidla podmíněnosti a uvalila rozpočtové sankce na země, v nichž je vážně ohrožena svoboda a pluralita sdělovacích prostředků.

Zpravodaj stanoviska Christian Moos varoval, že „doporučení týkající se ochrany a bezpečnosti novinářů nebudou stačit. Nesmíme dále ztrácet čas. Členské státy, které potlačují svobodu sdělovacích prostředků, musí být vyloučeny z nástroje Next Generation EU. Musí být uplatněno nařízení o podmíněnosti. Maďarsko a Polsko aktivně ničí svobodu sdělovacích prostředků nebo ji už zničily. Vlády těchto zemí musí obnovit demokracii a právní stát, jinak již nemohou být členy EU, která svými zákony demokracii a právní stát – a jakožto jejich nezbytný předpoklad i svobodu sdělovacích prostředků – zaručuje.“

Paní Majerczakpan Gutiérrez vyjádřili svoji podporu tomuto stanovisku EHSV a opatřením EU v zájmu zabezpečení svobody a plurality sdělovacích prostředků. Zdůraznili však, že je důležité zajistit, aby doporučení a navržený plán Komise nezůstaly pouze kusem papíru. (ll)