Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) yhtyy EU:n pyrkimyksiin kääntää huolestuttava suuntaus, joka koskee tiedotusvälineiden vapauksien vähenemistä ja journalistisen riippumattomuuden rajoittamista. Nämä ongelmat johtuvat eri valtarakenteiden ja elinkeinoelämän aiheuttamien paineiden lisääntymisestä, huonoista palkoista, tiedotusvälineiden omistajuuden keskittymisestä ja valeuutisten räjähdysmäisestä lisääntymisestä sosiaalisessa mediassa ja muilla kanavilla.

Syyskuun täysistunnossaan Toimittajat ilman rajoja -järjestön Brysselin toimiston johtajan Julie Majerczakin ja Euroopan toimittajaliiton pääsihteerin Ricardo Gutiérrezin kanssa käydyissä keskusteluissa ETSK ilmaisi huolensa siitä, miten toimittajat joutuvat yhä useammin sanallisten ja fyysisten hyökkäysten kohteiksi ja 16 toimittajaa on murhattu vuodesta 2015 lähtien.

”Näemme Euroopassa suuntauksia, joita emme voi hyväksyä. Tiedotusvälineiden vapaus ja monimuotoisuus ovat toimivan demokratian edellytyksiä, ja siksi ne koskevat meitä kaikkia. Ammattimaista journalismia ei voida koskaan korvata algoritmeilla, uutiskoosteilla ja sosiaalisilla verkostoilla”, ETSK:n puheenjohtaja Christa Schweng totesi.

ETSK hyväksyi viimeisimmät Euroopan komission aloitteet, joihin kuului komission jäsenen Věra Jourován viime viikolla esittelemä toimittajien turvallisuutta koskeva suositus. Komitea suhtautui myönteisesti komission puheenjohtajan unionin tilaa koskevaan puheeseen, jossa Ursula von der Leyen ilmoitti eurooppalaiseen tiedotusvälineiden vapautta koskevaan säädökseen liittyvistä suunnitelmista.

ETSK kuitenkin kehotti täysistunnossa hyväksytyssä lausunnossa tiedotusvälineiden vapauden ja monimuotoisuuden turvaamisesta Euroopassa komissiota soveltamaan yleisiä ehdollisuussääntöjä ja määräämään viipymättä talousarvioseuraamuksia maille, joissa tiedotusvälineiden vapaus ja moniarvoisuus ovat vakavasti uhattuina.

Lausunnon esittelijä Christian Moos varoitti: ”Toimittajien suojelua ja turvallisuutta koskevat suositukset eivät riitä. Aikaa ei ole enää tuhlattavaksi. Tiedotusvälineiden vapautta tukahduttavat jäsenvaltiot on jätettävä Next Generation EU -välineen ulkopuolelle. Ehdollisuusasetusta on sovellettava. Unkari ja Puola tuhoavat aktiivisesti tiedotusvälineiden vapautta tai ovat jo tuhonneet sen. Niiden hallitusten on palautettava demokratia ja oikeusvaltio, muuten ne eivät voi jäädä EU:n jäseniksi, sillä EU takaa oikeudellisesti demokratian ja oikeusvaltion sekä kummankin välttämättömänä edellytyksenä tiedotusvälineiden vapauden.”

Julie Majerczak ja Ricardo Gutiérrez ilmaisivat tukensa ETSK:n lausunnolle ja EU:n toimille tiedotusvälineiden vapauden ja moniarvoisuuden turvaamiseksi. He kuitenkin painottivat, että on tärkeää varmistaa, etteivät komission suositukset ja sen ehdottama suunnitelma jää pelkäksi sanahelinäksi. (ll)