Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) csatlakozik az EU arra irányuló erőfeszítéseihez, hogy visszafordítsa a médiaszabadság romlásának aggasztó tendenciáját és az újságírói függetlenség növekvő korlátozását, amely a különböző hatalmi és üzleti struktúrák növekvő nyomásának, az alacsony fizetéseknek, a médiatulajdon koncentrációjának, illetve az álhírek közösségi médiában és egyéb csatornákon való elterjedésének következménye.

A Riporterek Határok Nélkül brüsszeli irodájának vezetője, Julie Majerczak és az Európai Újságíró Szövetség főtitkára, Ricardo Gutiérrez részvételével a szeptemberi plenáris ülésen tartott vita során az EGSZB aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy újságírók egyre gyakrabban válnak verbális és fizikai erőszak célpontjaivá, és 2015 óta 16 újságírót gyilkoltak meg.

„Olyan tendenciákat látunk Európában, amelyeket nem fogadhatunk el. A média szabadsága és sokszínűsége a jól működő demokrácia előfeltétele, és ezért mindannyiunkat érint. A professzionális újságírást soha nem lehet algoritmusokkal, híraggregátorokkal és közösségi hálózatokkal pótolni” – jelentette ki az EGSZB elnöke, Christa Schweng.

Az EGSZB támogatta az Európai Bizottság legutóbbi kezdeményezéseit, köztük az újságírók biztonságáról szóló ajánlást, amelyet Věra Jourová biztos ismertetett a múlt héten. Üdvözölte az Európai Bizottság elnökének az Unió helyzetéről szóló beszédét, amelyben Ursula von der Leyen bejelentette az európai tömegtájékoztatás szabadságáról szóló jogszabályra irányuló terveket.

A tömegtájékoztatás szabadságának és sokszínűségének biztosítása Európában című, a plenáris ülésen elfogadott véleményében azonban az EGSZB arra kérte az Európai Bizottságot, hogy az általános feltételrendszert alkalmazva haladéktalanul vessen ki költségvetési szankciókat azokra az országokra, amelyekben komoly fenyegetések érik a média szabadságát és sokszínűségét.

A vélemény előadója, Christian Moos arra figyelmeztetett: „Az újságírók védelmére és biztonságára vonatkozó ajánlások nem lesznek elegendőek. Nincs több vesztegetni való időnk. A média szabadságát korlátozó tagállamokat ki kell zárni a Next Generation EU eszközből. Alkalmazni kell az általános feltételrendszerről szóló rendeletet. Magyarország és Lengyelország aktívan rombolja vagy már le is rombolta a média szabadságát. Kormányaiknak vissza kell állítaniuk a demokráciát és a jogállamiságot, különben nem maradhatnak tagjai az EU-nak, amely jogszabályokkal garantálja a demokráciát és a jogállamiságot, valamint e kettő elengedhetetlen előfeltételeként a média szabadságát.”

Julie Majerczak és Ricardo Gutiérrez támogatásának adott hangot az EGSZB véleménye, valamint a média szabadságát és pluralizmusát biztosító uniós fellépés iránt, hangsúlyozták azonban, hogy fontos annak garantálása, hogy az Európai Bizottság ajánlásai és javasolt terve ne pusztán üres frázisok maradjanak. (ll)