Kľúčová úloha surovín bola predmetom rozsiahlej diskusie na konferencii na vysokej úrovni, ktorú EHSV usporiadal 31. januára. Konferencia sa zamerala konkrétne na dva hlavné aspekty: zásadnú úlohu, ktorú zohrávajú kritické suroviny pri zabezpečovaní strategickej autonómie EÚ v rámci zelenej a digitálnej transformácie, a význam obehovosti z hľadiska potreby vytvoriť v Európe trh pre druhotné suroviny.

„V prípade väčšiny surovín je Európa vo veľkej miere závislá od zvyšku sveta. Európa musí ísť príkladom a preukázať, že tento priemysel môže byť udržateľný z environmentálneho a ľudského hľadiska,“ uviedla predsedníčka EHSV Christa Schweng a zároveň zdôraznila potrebu strategických partnerstiev s podobne zmýšľajúcimi krajinami na celom svete.

Európsky komisár pre vnútorný trh Thierry Breton, ktorý vystúpil na konferencii prostredníctvom videopríhovoru, dodal, že „do roku 2050 budeme potrebovať 60-krát viac lítia na výrobu elektrických batérií pre vozidlá. Nepochybujem o tom, že obehové hospodárstvo sa stane novým modus operandi v oblasti surovín. Bude to ďalší kľúčový nástroj, ktorý máme k dispozícii na zaistenie bezpečnosti a odolnosti našich dodávateľských reťazcov. EHSV a Európska komisia sú na tej istej strane.“

Francúzska štátna tajomníčka pre priemysel Agnès Pannier-Runacher uznala, že kritické suroviny sú kľúčovou otázkou, pokiaľ ide o autonómne postavenie Európy pri prechode na ekologické a digitálne hospodárstvo založené na obehovom modeli. Uviedla, že energetická autonómia Európy patrí medzi priority francúzskeho predsedníctva Rady Európskej únie a „nemôžeme dovoliť, aby sa naša závislosť od fosílnych palív zmenila na novú závislosť od týchto strategických kovov.“

Členovia panelovej diskusie sa zhodli na tom, že Európa musí demonštrovať globálne vedúce postavenie v tejto oblasti sprísnením svojich environmentálnych, sociálnych a riadiacich noriem na bezprecedentnú úroveň.
„EHSV si v plnej miere uvedomuje naliehavú potrebu riešiť túto otázku. Výbor sa domnieva, že plánované opatrenia Komisie sú nevyhnutné na zachovanie a posilnenie priemyselnej základne EÚ,“ uviedol predseda poradnej komisie EHSV pre priemyselné zmeny Pietro Francesco De Lotto, ktorý predsedal konferencii.

Na záver treba zdôrazniť, že verejné inštitúcie musia naďalej spájať sily a konať a občianska spoločnosť sa musí naďalej zapájať do tejto oblasti.

Konferencia bola súčasťou aktivít EHSV organizovaných v spojitosti s Konferenciou o budúcnosti Európy. (ks)