De belangrijke rol van grondstoffen is uitvoerig besproken tijdens een door het EESC op 31 januari georganiseerde conferentie op hoog niveau. De conferentie was aan twee belangrijke aspecten gewijd: de essentiële rol die kritieke grondstoffen spelen bij het waarborgen van de strategische autonomie van de EU tijdens de groene en digitale transitie en het belang van circulariteit met betrekking tot de noodzaak om een markt voor secundaire grondstoffen in Europa tot stand te brengen.

“Voor de meeste grondstoffen is Europa sterk afhankelijk van de rest van de wereld. Europa moet het voortouw nemen om aan te tonen dat deze industrie duurzaam kan zijn op milieu- en menselijk vlak”, aldus EESC-voorzitter Christa Schweng, die ook benadrukte dat strategische partnerschappen nodig zijn met gelijkgezinde landen over de hele wereld.

Thierry Breton, Europees commissaris voor de interne markt, sprak de conferentie via een videoboodschap toe: “Tegen 2050 zullen we 60 keer meer lithium nodig hebben voor elektrische batterijen voor voertuigen. Ik twijfel er niet aan dat de circulaire economie de nieuwe modus operandi zal worden voor grondstoffen. Wij zullen op deze manier over een extra tool beschikken die van cruciaal belang is om de veiligheid en veerkracht van onze toeleveringsketens te waarborgen. Het EESC en de Europese Commissie zitten op dezelfde golflengte”.

Agnès Pannier-Runacher, de Franse staatssecretaris voor Industrie, erkent dat kritieke grondstoffen zeer belangrijk zijn voor de autonomie van Europa bij de transitie naar een groene en digitale economie op basis van een circulair model. De autonomie van Europa op het gebied van energie is een van de prioriteiten van het Franse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie en Agnès Pannier-Runacher benadrukte in het licht daarvan dat “we niet kunnen toestaan dat onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verschuift naar een nieuwe afhankelijkheid van deze strategische metalen”.

De panelleden waren het erover eens dat Europa op dit gebied mondiaal leiderschap moet tonen door zijn milieu-, sociale en governancenormen naar een ongekend niveau te tillen.
“Het EESC is zich ten volle bewust van de dringende noodzaak om dit probleem aan te pakken. Het is van mening dat de door de Europese Commissie overwogen maatregelen van essentieel belang zijn om de industriële basis van de EU in stand te houden en te versterken", aldus Pietro Francesco De Lotto, voorzitter van de adviescommissie Industriële Reconversie van het EESC, die de conferentie heeft voorgezeten.

Geconcludeerd kan worden dat de overheidsinstellingen hun krachten verder moeten bundelen en actie moeten ondernemen en dat het maatschappelijk middenveld actief betrokken moet blijven op dit gebied.

De conferentie maakte deel uit van de activiteiten van het EESC met betrekking tot de Conferentie over de toekomst van Europa. (ks)