Na konferencji wysokiego szczebla zorganizowanej przez EKES w dniu 31 stycznia przeprowadzono długą dyskusję o pierwszoplanowej roli surowców. Tematem przewodnim konferencji były szczególnie dwa główne aspekty: nieodzowność surowców krytycznych dla zapewnienia autonomii strategicznej UE w ramach transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz znaczenie obiegu zamkniętego dla stworzenia rynku surowców wtórnych w Europie.

„Jeśli chodzi o dostawy większości surowców, Europa jest zależna od reszty świata. Musi jako jedna z pierwszych pokazać, że sektor surowców może być zrównoważony pod względem środowiskowym i społecznym” – powiedziała przewodnicząca EKES-u Christa Schweng, podkreślając również potrzebę partnerstw strategicznych z krajami myślącymi podobnie na całym świecie.

Thierry Breton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemówił podczas konferencji w nagraniu wideo: „Do 2050 r. potrzebować będziemy 60 razy więcej litu do akumulatorów elektrycznych w pojazdach. Jestem pewien, że gospodarka o obiegu zamkniętym stanie się nową metodą działania w odniesieniu do surowców. Będzie to dla nas kolejny istotny sposób zapewnienia bezpieczeństwa i odporności łańcuchów dostaw. EKES i Komisja Europejska reprezentują to samo stanowisko”.

Agnès Pannier-Runacher, francuska sekretarz stanu ds. przemysłu, stwierdziła, że surowce krytyczne są bardzo istotne dla autonomii Europy w transformacji ekologicznej i cyfrowej opartej na obiegu zamkniętym. Biorąc pod uwagę, że autonomia energetyczna Europy jest jednym z priorytetów prezydencji francuskiej w Radzie Unii Europejskiej, „nie możemy pozwolić na to, by nasza zależność od paliw kopalnych przerodziła się w ponowną zależność od tych strategicznych metali”, dodała.

Uczestnicy dyskusji zgodzili się, że Europa musi przewodzić globalnym wysiłkom w tej dziedzinie, podnosząc standardy środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem do niespotykanego jeszcze poziomu.
„EKES ma pełną świadomość pilnej potrzeby rozwiązania tej kwestii. Uważa, że działania zaplanowane przez Komisję Europejską są niezbędne do utrzymania i wzmocnienia bazy przemysłowej UE” – stwierdził przewodniczący Komisji Konsultacyjnej ds. Przemian w Przemyśle EKES-u Pietro Francesco De Lotto, który przewodniczył konferencji.

Podsumowując, instytucje publiczne muszą wciąż łączyć siły i działać, a społeczeństwo obywatelskie musi się nadal angażować w tę dziedzinę.

Wydarzenie było częścią inicjatyw EKES-u podejmowanych z okazji Konferencji w sprawie przyszłości Europy. (ks)