Råstoffernes centrale rolle blev drøftet indgående på en konference på højt plan, som EØSU var vært for den 31. januar. Konferencen fokuserede specifikt på to hovedaspekter: den vigtige rolle, som kritiske råstoffer spiller for sikringen af EU's strategiske autonomi i den grønne og den digitale omstilling, og betydningen af cirkularitet og behovet for at skabe et marked for sekundære råstoffer i Europa.

"For de fleste råstoffers vedkommende er Europa i høj grad afhængig af resten af verden. Europa er nødt til at gå forrest i bestræbelserne på at vise, at denne sektor kan være bæredygtig og beskytte både miljø og mennesker," sagde EØSU's formand, Christa Schweng, som også understregede behovet for strategiske partnerskaber med ligesindede lande rundt omkring i verden.

Thierry Breton, kommissær med ansvar for det indre marked, talte på konferencen i en videomeddelelse, hvor han gjorde det klart, at "vi vil få brug for 60 gange så meget litium inden 2050 til elektriske køretøjers batterier. Jeg er ikke i tvivl om, at den cirkulære økonomi vil blive den nye modus operandi for råstoffer. Den vil blive endnu et vigtigt redskab, som vi kan anvende til at garantere sikkerhed og modstandsdygtighed i vores forsyningskæder. EØSU og Kommissionen er på bølgelængde".

Agnès Pannier-Runacher, Frankrigs statssekretær for industri, anerkendte, at kritiske råstoffer er en central problemstilling for Europas autonomi under omstillingen til en grøn og digital økonomi baseret på en cirkulær model. Europas autonomi på energiområdet er en prioritet for det franske rådsformandskab, og hun understregede følgende: "Vi kan ikke acceptere, at vores afhængighed af fossile brændstoffer skiftes ud med en ny afhængighed af disse strategiske metaller".

Paneldeltagerne var enige om, at Europa skal udvise globalt lederskab på dette område ved at hæve sine standarder på områderne miljø, sociale anliggender og regeringsførelse til et hidtil uset niveau.
"EØSU er fuldt ud klar over, at der hurtigst muligt skal tages hånd om dette spørgsmål. EØSU mener, at de tiltag, som Kommissionen har planlagt, er afgørende, hvis vi skal bevare og styrke EU's industrigrundlag," sagde formanden for EØSU's Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer, Pietro Francesco De Lotto, der ledte konferencen.

Det kan konkluderes, at de offentlige institutioner er nødt til gå videre med den fælles indsats, samtidig med at civilsamfundet fastholder sit engagement på området.

Konferencen indgik i EØSU's aktiviteter i tilknytning til konferencen om Europas fremtid. (ks)