Ключовата роля на суровините беше обсъдена подробно на конференция на високо равнище, организирана от ЕИСК на 31 януари. Конференцията се съсредоточи по-специално върху два основни аспекта: съществената роля на суровините от критично значение за гарантирането на стратегическата автономност на ЕС в екологичния и цифровия преход и значението на кръговостта по отношение на необходимостта от създаване на пазар за вторични суровини в Европа.

„За повечето суровини Европа е силно зависима от останалия свят. Европа трябва да играе водеща роля, като демонстрира, че тази промишленост може да бъде устойчива от екологична и човешка гледна точка“, заяви председателката на ЕИСК Криста Швенг, която подчерта и необходимостта от стратегически партньорства с държави със сходни възгледи по света.

Тиери Бретон, европейският комисар по въпросите на вътрешния пазар, отправи видео послание към конференцията, в което заяви: „До 2050 г. ще се нуждаем от 60 пъти повече литий за електрически батерии за превозни средства. Без съмнение, кръговата икономика ще се превърне в новия начин на действие за суровините. Тя ще бъде друг ключов инструмент, с който разполагаме, за да гарантираме сигурността и устойчивостта на нашите вериги на доставки. По този въпрос ЕИСК и Европейската комисия споделят едно и също разбиране.“

Аньес Пание-Рюнаше, френски държавен секретар по въпросите на промишлеността, изтъкна, че суровините от критично значение са ключов въпрос за автономността на Европа в прехода към екологична и цифрова икономика, основана на кръгов модел. Като се има предвид, че енергийната автономност на Европа е сред приоритетите на френското председателство на Съвета на Европейския съюз, „не можем да позволим да преминем от зависимост от изкопаеми горива към нова зависимост от тези стратегически метали“, заяви тя.

Участниците в дискусията постигнаха съгласие, че в тази област Европа трябва да демонстрира водеща роля в световен мащаб, като повиши своите екологични, социални и управленски стандарти до безпрецедентни равнища.
„ЕИСК напълно осъзнава спешната необходимост от решаване на този въпрос. ЕИСК счита, че действията, предвидени от Европейската комисия, са от съществено значение за запазването и укрепването на промишлената база на ЕС“, заяви председателят на Консултативната комисия по индустриални промени на ЕИСК Пиетро Франческо де Лото, който председателства конференцията.

В заключение, публичните институции трябва да продължат да обединяват силите си и да действат, а гражданското общество трябва да продължи участието си в тази област.

Конференцията беше част от проявите на ЕИСК за Конференцията за бъдещето на Европа. (ks)