Ο καθοριστικός ρόλος των πρώτων υλών συζητήθηκε εκτενώς σε διάσκεψη υψηλού επιπέδου που φιλοξένησε η ΕΟΚΕ στις 31 Ιανουαρίου. Η διάσκεψη επικεντρώθηκε συγκεκριμένα σε δύο βασικές πτυχές: στο ζωτικό ρόλο που επιτελούν οι κρίσιμες πρώτες ύλες στην εξασφάλιση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ κατά την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και στη σημασία της κυκλικότητας αναφορικά με την ανάγκη δημιουργίας αγοράς δευτερογενών πρώτων υλών στην Ευρώπη.

«Για τις περισσότερες πρώτες ύλες, η Ευρώπη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον υπόλοιπο κόσμο. Η Ευρώπη πρέπει να πρωτοπορήσει δείχνοντας πως αυτός ο τομέας μπορεί να είναι βιώσιμος από περιβαλλοντική και ανθρώπινη σκοπιά», ανέφερε η Πρόεδρος της ΕΟΚΕ Christa Schweng, τονίζοντας επίσης την ανάγκη για στρατηγικές συμπράξεις με ομονοούσες χώρες από όλον τον κόσμο.

Ο Thierry Breton, Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για την Εσωτερική Αγορά, απευθύνθηκε στη διάσκεψη μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος και δήλωσε: «Θα χρειαστούμε 60 φορές περισσότερο λίθιο έως το 2050 για τις ηλεκτρικές μπαταρίες των οχημάτων. Αναμφίβολα, η κυκλική οικονομία θα αποτελέσει το νέο πρότυπο για τις πρώτες ύλες. Θα είναι άλλο ένα καθοριστικής σημασίας εργαλείο στη διάθεσή μας προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού μας. Η ΕΟΚΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος».

Η Agnès Pannier-Runacher, Υφυπουργός Βιομηχανίας της Γαλλίας, αναγνώρισε τις κρίσιμες πρώτες ύλες ως βασικό ζήτημα όσον αφορά την αυτονομία της Ευρώπης κατά τη μετάβαση σε μια πράσινη και ψηφιακή οικονομία βασισμένη σε ένα κυκλικό μοντέλο. Με την ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης να συμπεριλαμβάνεται στις προτεραιότητες της γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «δεν μπορούμε να περάσουμε από την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα σε μια νέα εξάρτηση από αυτές τις στρατηγικές πρώτες ύλες», δήλωσε.

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν πως η Ευρώπη πρέπει να επιδείξει ηγετικό πνεύμα παγκοσμίως σε αυτόν τον τομέα, ενισχύοντας σε πρωτόγνωρα επίπεδα τα περιβαλλοντικά, τα κοινωνικά και τα σχετικά με τη διακυβέρνηση πρότυπά της.
«Η ΕΟΚΕ έχει πλήρη επίγνωση της επείγουσας ανάγκης αντιμετώπισης του συγκεκριμένου ζητήματος. Φρονεί δε πως οι δράσεις που σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση και την ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης της ΕΕ», ανέφερε ο πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Βιομηχανικών Μεταλλαγών της ΕΟΚΕ Pietro Francesco De Lotto, ο οποίος προήδρευσε της διάσκεψης.

Εν κατακλείδι, τα δημόσια θεσμικά όργανα πρέπει να συνεχίσουν να συνεργάζονται και να δρουν και η κοινωνία των πολιτών να εξακολουθήσει τη δραστηριότητά της σε αυτόν τον τομέα.

Η διάσκεψη ήταν μέρος των δραστηριοτήτων της ΕΟΚΕ σχετικά με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης. (ks)