Izejvielu būtiskā nozīme tika plaši apspriesta augsta līmeņa konferencē, ko 31. janvārī rīkoja EESK. Konferencē īpaša uzmanība tika pievērsta diviem galvenajiem aspektiem: ES stratēģiskajai autonomijai zaļās un digitālās pārkārtošanās kontekstā un aprites nozīmīgumam saistībā ar vajadzību radīt otrreizējo izejvielu tirgu Eiropā.

“Daudzu izejvielu ziņā Eiropa ir lielā mērā atkarīga no pārējās pasaules. Eiropai ir jārāda, ka rūpniecība var būt ilgtspējīga ekoloģiskajā un cilvēciskajā ziņā,” norādīja EESK priekšsēdētāja Christa Schweng. Viņa arī uzsvēra, ka ir vajadzīgas stratēģiskas partnerības ar līdzīgu nostāju pārstāvošām valstīm visā pasaulē.

Eiropas iekšējā tirgus komisārs Thierry Breton konferences dalībniekus uzrunāja video vēstījumā, kurā norādīja: “Mums līdz 2050. gadam būs vajadzīgs 60 reizes vairāk litija transportlīdzekļu elektriskajiem akumulatoriem. Es nešaubos, ka aprites ekonomika kļūs par jaunu avotu izejvielu iegūšanai. Tas būs vēl viens mūsu rīcībā esošs būtisks instruments, lai nodrošinātu mūsu piegādes ķēžu drošību un noturību. EESK un Eiropas Komisija šajā ziņā ir vienisprātis.”

Francijas valsts rūpniecības lietu sekretāre Agnès Pannier-Runacher atzina, ka kritiski svarīgas izejvielas ir svarīgs Eiropas autonomijas jautājums pārejā uz zaļo un digitālo ekonomiku, kas balstās uz aprites modeli. Eiropas enerģētikas autonomija ir viena no Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsts Francijas prioritātēm. “Mēs nevaram pieļaut, ka mūsu atkarība no fosilā kurināmā kļūst par jaunu atkarību no šiem stratēģiskajiem metāliem,” teica A. Pannier-Runacher.

Paneļdiskusijas dalībnieki vienojās, ka Eiropai, paaugstinot savus vides, sociālos un pārvaldības standartus līdz vēl nepieredzētam līmenim, ir jāuzņemas pasaulē vadošā loma šajā jomā.
“EESK pilnībā apzinās, cik steidzami jāatrisina šis jautājums. EESK uzskata, ka Eiropas Komisijas iecerētie pasākumi ir būtiski, lai saglabātu un stiprinātu ES rūpniecisko bāzi,” norādīja EESK Rūpniecības pārmaiņu konsultatīvās komisijas priekšsēdētājs Pietro Francesco De Lotto, kurš vadīja konferenci.

Secinājums: publiskajām iestādēm arī turpmāk jādarbojas vienoti, un pilsoniskajai sabiedrībai jāturpina iesaistīties šajā jomā.

Konference bija daļa no EESK pasākumiem saistībā ar konferenci par Eiropas nākotni. (ks)