Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 31. jaanuaril toimunud kõrgetasemelisel konverentsil pühendati palju aega aruteludele tooraine olulise rolli üle. Konverentsil keskenduti konkreetselt kahele peamisele aspektile: esiteks kriitilise tähtsusega toorainete oluline roll ELi strateegilise autonoomia tagamisel rohe- ja digipöörde kontekstis ning teiseks ringluse tähtsus seoses Euroopas teiseste toorainete turu loomise vajadusega.

„Enamiku toorainete osas on Euroopa väga suurel määral sõltuv muust maailmast. Euroopa peab olema eeskujuks ja näitama, et toorainetööstus võib olla kestlik nii keskkonna kui ka inimesteseisukohast,“ ütles Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Christa Schweng, kes rõhutas ka seda, et vaja on luua strateegilisi partnerlusi sarnasetel seisukohtadel olevate riikidega kogu maailmas.

Konverentsile videoläkituse edastanud Euroopa Komisjoni siseturuvolinik Thierry Breton ütles: „Elektrisõidukite akude tootmiseks vajame 2050. aastaks 60 korda rohkem liitiumi. Olen veendunud, et ringmajandusest saab uus toorainete hankimise viis. See saab olema veel üks meie käsutuses olev oluline vahend, mis aitab tagada meie tarneahelate varustuskindlust ja vastupidavusvõimet. Komitee ja Euroopa Komisjon on selles küsimuses samal seisukohal.“

Prantsusmaa majandus-, rahandus- ja majanduse taastamise ministeeriumi tööstusala asekantsler Agnès Pannier-Runacher tunnistas, et kriitilise tähtsusega toorained on Euroopa autonoomia üks võtmeküsimus üleminekul ringmajandusel põhinevale rohelisele ja digitaalsele majandusele. Kuna Euroopa energiasõltumatus kuulub Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi Prantsusmaa prioriteetide hulka, siis „ei saa me lubada, et vahetame sõltuvuse fossiilkütustest uue sõltuvuse vastu nendest strateegilistest metallidest,“ ütles ta.

Arutelus osalejad nõustusid, et Euroopa peab olema selles vallas kogu maailmale eeskujuks, tõstes oma keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisstandardid ennenägematule tasemele.
„Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee teadvustab täielikult selle küsimuse pakilisust. Komitee leiab, et Euroopa Komisjoni kavandatud meetmed on hädavajalikud selleks, et säilitada ja tugevdada ELi tööstusbaasi,“ ütles konverentsi juhatanud komitee tööstuse muutuste nõuandekomisjoni esimees Pietro Francesco De Lotto.

Kokkuvõtteks võib öelda, et avaliku sektori asutused peavad jätkama jõudude ühendamist ja tegutsemist ning kodanikuühiskond peab ka tulevikus osalema selle valdkonna mõjutamisel.

Konverents oli osa komitee tegevusest seoses Euroopa tuleviku konverentsiga. (ks)