Categoria „Economie socială”

This page is also available in

Categoria „Economie socială” este compusă din membri ai Grupului Diversitate Europa și ai Grupului „Angajatori”, reprezentând cooperative, case de ajutor reciproc, asociații, fundații și ONG-uri cu caracter social.

Sectorul economiei sociale acoperă o gamă largă de concepte utilizate în diversele state membre, precum „economie solidară” și „sectorul terțiar”. Întreprinderile din economia socială se inspiră din valori comune, cum ar fi solidaritatea, coeziunea socială, întâietatea individului asupra capitalului, responsabilitatea socială, gestionarea democratică și lipsa scopului lucrativ, profitul fiind reinvestit în întreprindere și în societate.

Astfel, economia socială este un alt mod de a face afaceri, care asociază permanent interesul general, performanța economică, aspectele sociale și funcționarea democratică, reprezentând totuși zece la sută din totalul tranzacțiilor comerciale din Europa, cu două milioane de întreprinderi și șase la sută din ocuparea forței de muncă în UE. Ca atare, economia socială este un element de bază al modelului socioeconomic european.

Secretariatul categoriei este asigurat de Grupul Diversitate Europa.

Downloads

Activity report of the “Social Economy Category”

Joint declaration

Activity report 2019