You are here

Categoria „Economie socială”

Categoria „Economie socială” este compusă din 30 de membri, 29 din Grupul „Activități diverse” și unul din partea Grupului „Angajatori”, reprezentând cooperative, case de ajutor reciproc, asociații, fundații și ONG-uri cu caracter social.

Sectorul economiei sociale acoperă o gamă largă de concepte utilizate în diversele state membre, precum „economie solidară” și „sectorul terțiar”. Întreprinderile din economia socială se inspiră din valori comune, cum ar fi solidaritatea, coeziunea socială, întâietatea individului asupra capitalului, responsabilitatea socială, gestionarea democratică și lipsa scopului lucrativ, profitul fiind reinvestit în întreprindere și în societate.

Astfel, economia socială este un alt mod de a face afaceri, care asociază permanent interesul general, performanța economică, aspectele sociale și funcționarea democratică, reprezentând totuși zece la sută din totalul tranzacțiilor comerciale din Europa, cu două milioane de întreprinderi și șase la sută din ocuparea forței de muncă în UE. Ca atare, economia socială este un element de bază al modelului socioeconomic european.

Categoria i-a numit purtători de cuvânt pe membrul său polonez Krzysztof Balon, președintele Consiliului comunității de lucru a asociațiilor organizațiilor sociale, și pe dl Alain Coheur, membru responsabil pentru relații europene și internaționale în cadrul Uniunii Naționale a Societăților Mutuale Socialiste/Solidaris” - ambii fiind membri ai Grupului „Activități diverse”.

Secretariatul categoriei este asigurat de Grupul „Activități diverse”.

Downloads

Alain COHEUR

Krysztof BALON

Annual Report 2016

Krzysztof Balon

Rapport annuel 2016