Równość płci

This page is also available in

Displaying 41 - 50 of 70

Pages

24/05/2019
News

Pomimo ogólnego postępu w zakresie równouprawnienia płci przy obecnym tempie zmian potrzeba będzie ponad stu lat, zanim kobiety osiągną równość z mężczyznami w Europie – stwierdza EKES.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) wezwał Unię Europejską i jej państwa członkowskie, by uznały równouprawnienie płci za priorytet. Istnieją obawy, że niedawne ataki na prawa kobiet w Europie mogą poważnie zaszkodzić postępom w dążeniu do równości kobiet i mężczyzn.

19/12/2018
"Women: the largest disruptive force in business", Rick Zednik, Madi Sharma
News

Europe loses EUR 370 billion a year due to the gender employment gap. What's more, it is statistically proven that companies with more gender-diverse management boards produce better results. So, why might it take another 217 years to close the economic gender gap at global level, as estimated by the World Economic Forum? On 17 December, high-level speakers from the worlds of business, politics and NGOs came together with members of the Employers' Group to discuss how to leverage the immense potential that women could bring to the European economy.

24/09/2018
News

It needs different and holistic approaches to address gender inequality, says the EESC

The digital gender gap is a consequence of discrimination against women, which already starts in early childhood, the EESC points out. In its exploratory opinion on the digital gender gap, drafted at the European Parliament's request, the EESC suggests a multi-level approach and calls for holistic policies addressing different sources of inequality.

06/12/2022
Press Release
Reference number: 
65/2022

The EESC Fundamental Rights and Rule of Law Group held a public hearing on protecting women's sexual and reproductive health and rights. Participants in the debate called for free health services, access to contraception, more inclusive policies, and reproductive and sexual education. This debate was organised in collaboration with the EESC Equality Group as part of a series of EESC events following up on the European Parliament's Gender Equality Week initiative.

13/07/2022
Press Release
Reference number: 
35/2022

At its July plenary, the European Economic and Social Committee (EESC) debated the Commission's draft directive to tackle gender-based violence and gender equality in presence of Cristina Fabre of the European Institute for Gender Equality. The Committee adopted two opinions with recommendations for making the legislation more effective in combatting such an issue of epidemic proportions and demanded for its inclusion in the list of EU crimes.

29/08/2019
Press Release
Reference number: 
37/2019

Ostateczny termin składania wniosków: 6 września

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny zaprasza organizacje społeczeństwa obywatelskiego i obywateli w całej Unii Europejskiej do zgłaszania kandydatur do Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego, będącej sztandarowym wyróżnieniem przyznawanym przez Komitet. W tym roku uhonorowane zostaną inicjatywy, które przeciwdziałają stereotypom związanym z płcią, promując równe szanse dla kobiet i mężczyzn oraz równe traktowanie płci we wszystkich sferach życia gospodarczego i społecznego.

Pages