Równość płci

This page is also available in:

 • Reference number
  57/2022

  On the occasion of the European Parliament (EP) Gender Equality Week, the European Economic and Social Committee (EESC) debated the way to improve women's participation in the labour market with EP Vice-President Evelyn Regner.

 • EESC plenary debate linked to the adoption of the opinions SOC/726 on Combatting violence against women and SOC/731 on Gender equality, with Christina Fabre, Team leader on gender-based violence, European Institute for Gender Equality (EIGE).

 • Reference number
  35/2022

  At its July plenary, the European Economic and Social Committee (EESC) debated the Commission's draft directive to tackle gender-based violence and gender equality in presence of Cristina Fabre of the European Institute for Gender Equality. The Committee adopted two opinions with recommendations for making the legislation more effective in combatting such an issue of epidemic proportions and demanded for its inclusion in the list of EU crimes.

 • Equal pay for men and women or for work of equal value is one of the fundamental rights and principles of the EU, but on average women are still paid 14% less per hour than men, with pay differences present in all sectors and widening with age. Although welcomed as a much-needed step to close the gender pay gap, the Commission's proposal on pay transparency is receiving a mixed response, an EESC hearing found.

 • The EESC NAT Section and its Sustainable Development Observatory are marking International Women Day 2021 by taking part in the #IWD2021 action to celebrate women's achievement, raise awareness against bias and take action for equality.

 • Reference number
  51/2019

  This year, the EESC honors outstanding citizens' initiatives that champion equal opportunities for women and men and contribute to empowering women in society and the economy

 • Reference number
  37/2019

  Ostateczny termin składania wniosków: 6 września

  Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny zaprasza organizacje społeczeństwa obywatelskiego i obywateli w całej Unii Europejskiej do zgłaszania kandydatur do Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego, będącej sztandarowym wyróżnieniem przyznawanym przez Komitet. W tym roku uhonorowane zostaną inicjatywy, które przeciwdziałają stereotypom związanym z płcią, promując równe szanse dla kobiet i mężczyzn oraz równe traktowanie płci we wszystkich sferach życia gospodarczego i społecznego.

 • CSP 2019 logo
  Reference number
  28/2019

  Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń do tegorocznej edycji Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego. Tematem tego roku jest: Więcej kobiet w europejskim społeczeństwie i gospodarce. Nagroda zostanie przyznana za nowatorskie inicjatywy i projekty mające na celu walkę o równość szans dla kobiet i mężczyzn oraz ich równe traktowanie we wszystkich sferach życia gospodarczego i społecznego.

 • Pomimo ogólnego postępu w zakresie równouprawnienia płci przy obecnym tempie zmian potrzeba będzie ponad stu lat, zanim kobiety osiągną równość z mężczyznami w Europie – stwierdza EKES.

  Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) wezwał Unię Europejską i jej państwa członkowskie, by uznały równouprawnienie płci za priorytet. Istnieją obawy, że niedawne ataki na prawa kobiet w Europie mogą poważnie zaszkodzić postępom w dążeniu do równości kobiet i mężczyzn.