EESC Info

  • Kohalik vaade – 8. osa. Kui töömaailm kokku variseb
  • Artiklite sari „Dessine-moi…“ (Joonista mulle...)
  • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee annab kodanikusolidaarsuse auhinna projektidele, mille abil võideldakse koroonaviiruse vastu igas liikmesriigis ja Ühendkuningriigis
  • Ootused on Saksamaa ELi eesistujariigiks saades kõrgel
  • Michel Barnier: „Me ei saa nõustuda Ühendkuningriigi püüdega noppida välja parimad palad meie ühtse turu eelistest“
  • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ettepanekud COVID-19-järgse ülesehituse ja taastamise kohta: teel uue ühiskonnamudeli suunas
  • „I can’t breathe“. George Floydi mälestamine Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees
  • Investeerimiskava peab olema kooskõlas rohelise kokkuleppe eesmärkidega
 • Käesolevas väljaandes

  • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tähistas Euroopa päeva esimest korda veebipõhiselt
  • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee veebiseminarid koroonaviiruse teemal: EL ja Aafrika – ühine võitlus COVID-19 pandeemia vastu
  • Elukestva õppe jaoks on vaja rohkem avaliku sektori vahendeid
  • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee palub COVID-19 pandeemia tõttu kohandada 2020. aasta tööhõivesuuniseid
  • Nüüd oleme kas tõeline liit või mitte midagi. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee avaldus COVID-19 kriisi teemal
  • Võitlus koroonaviiruse vastu: komisjoni ettepanek ELi Solidaarsusfondi kasutamise kohta ei ole piisav
  • Koroonaviirusele reageerimine: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nõuab ulatuslikumat Euroopa investeerimiskava
  • Lennundus: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab lennujaamade teenindusaegade jaotamist reguleerivate ELi eeskirjade peatamist
  • Euroopa kodanikualgatuse päev 2020: aktivistid nõuavad üldsuse sisulist kaasamist Euroopa tulevikku käsitlevasse konverentsi
  • Euroopa Parlament peab nõudma tugevat ELi eelarvet aastateks 2021–2027
  • Puuetega inimeste strateegia järgmiseks aastakümneks: EL peaks olema edumeelse poliitika edendamisel esirinnas
  • Uuri, kust tuleb sinu toit, ütleb Euroopa kodanikualgatus „Eat Original“
  • Brexit: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee avaldab tunnustust oma Ühendkuningriigist pärit liikmetele: „Ütleme nägemiseni, mitte hüvasti!“
  • Lõpp puuriajastule!
  • Peame toetama ELi eesistujariigi Horvaatia prioriteete
  • Roheline tulevik: Euroopa kui teenäitaja ja eeskuju
 • Käesolevas väljaandes:

  • Mida nimi endas peidab: võitlus soolise ebavõrdsuse vastu kohanimede abil
  • NAIA: Perevägivald on sotsiaalne, mitte isiklik probleem
  • #mimmitkoodaa: soolise segregatsiooni nõrgestamine IT sektoris
  • The Brussels Binder: Brüsseli arutelude näo muutmine
 • Käesolevas väljaandes:

  Andrew Caruana Galizia: „Euroopa väärtuste hoidmiseks peame tegema koostööd“

  Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on mures COP 25 tulemuste pärast

  Luca Jahier: „Aafrika tulevik on Euroopa tulevik“

  Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee nõuab kogu ELi hõlmavaid töötuskindlustuse miinimumnõudeid

 • Käesolevas väljaandes

  • Brexit on vaid vaheetapp, mitte sihilejõudmine
  • Kultuur võib olla ELi tugevdamise liikumapanev jõud
  • Geostrateegiline ja ajalooline viga
  • ELi õigus ja kodakondsus ei tohiks olla müügiks
  • Euroopa Ombudsman Emily O'Reilly leiab, et muutuste jaoks on vaja ühendada jõud
  • ÜRO üleilmne rännet käsitlev kokkulepe on täielikult kooskõlas ELi väärtustega
  • Kodanikuühiskonna 13. meediaseminar keskendub paremale teavitamisele Euroopa kohta
  • Komitee kordab oma üleskutset tugevdada majandus- ja rahaliidu ülesehitust