EESC Info

 • Käesolevas väljaandes

  • Euroopa tulevikku käsitlev konverents: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee panustab aktiivselt konverentsi õnnestumisse
  • Mitte ainult roheline ja digitaalne: Euroopa tulevik peab olema ka demokraatlikum
  • Komitee nõuab ELis ja mujal lihtsamat ja õiglast maksustamist
  • Komitee lubab anda olulise panuse komisjoni uutesse algatustesse
  • Kas teadsite? Huvitavaid fakte Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kodanikusolidaarsuse auhinna kohta
  • Vaadake 2020. aasta kodanikusolidaarsuse auhinna tseremooniat
  • Võitjad räägivad: intervjuud kõigi võitjatega


   

  • Käes on aeg tegutseda ja anda sõnale „kogukond“ uus tähendus
  • EL jälgib tähelepanelikult ELi ja Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu rakendamist
  • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee täiskogu istungjärgul: vaesust ELis saaks 2030. aastaks vähendada poole võrra
  • Uus rändelepe: määravad on üksikasjad
 • Käesolevas väljaandes

  • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tervitab silmapaistvat Iiri puuetega inimeste eestkõnelejat Sinéad Burke’i
  • ELi 2021.–2027. aasta eelarve – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on rahul, et kodanikuühiskonna seisukohtadega arvestatakse
  • #DigitalServicesAct ja #DigitalMarketsAct: meie demokraatia peab tehnoloogiaga sammu pidama
  • Uus ELi rände- ja varjupaigalepe: kasutamata võimalus hädavajalikuks uueks alguseks
  • Euroopa ringmajanduse platvorm valmis tõstma tempot, alustades oma teist ametiaega
  • Komitee tegeleb puudujääkidega sisserännanud naiste ja laste integreerimisel
  • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee uue presidendi ametiaja keskmes on jõukas, kaasav ja keskkonnahoidlik Euroopa
  • Taastefondi ja eelarvet ei saa pantvangi võtta!
 • Käesolevas väljaandes

  • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee valis oma kõrgeimale ametikohale austerlanna Christa Schwengi
  • Christa Schweng: „Euroopa paremaks muutmisel on kodanikuühiskonna panus hädavajalik“
  • Cillian Lohan: „Vajame juhte, keda me saame usaldada.“
  • Giulia Barbucci: „Oluline on säilitada usaldusväärne ja läbipaistev eelarvejuhtimine“
  • Komiteega ühineb rekordarv uusi ja naissoost liikmeid
 • Käesolevas väljaandes

  • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmetest on üle 40 % uued liikmed
  • Pärast noorte kliimastreike on aeg anda noortele koht ühise laua taga
  • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee väljendab oma arvamust vajaduse kohta ELi miinimumpalkade vahendi järele
  • COVID-19 on Euroopa turismitööstuse jaoks viitsütikuga pomm
  • ELi soolise võrdõiguslikkuse strateegia ei tohi jätta tähelepanuta COVID-19 kriisi kahjulikku mõju naistele
  • Tehisintellekt: ELi õiguses tuleks seada turvalised piirid kõrge riskitasemega rakendustele
  • Globaalne soojenemine: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee pooldab uusi maksumeetmeid CO2 heite vähendamiseks
  • Koroonaviiruse kriis: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee leiab, et ELi ettevõtted peaksid vaatama läbi oma ärimudelid
  • Kohalik vaade – 8. osa. Kui töömaailm kokku variseb
  • Artiklite sari „Dessine-moi…“ (Joonista mulle...)
  • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee annab kodanikusolidaarsuse auhinna projektidele, mille abil võideldakse koroonaviiruse vastu igas liikmesriigis ja Ühendkuningriigis
  • Ootused on Saksamaa ELi eesistujariigiks saades kõrgel
  • Michel Barnier: „Me ei saa nõustuda Ühendkuningriigi püüdega noppida välja parimad palad meie ühtse turu eelistest“
  • Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ettepanekud COVID-19-järgse ülesehituse ja taastamise kohta: teel uue ühiskonnamudeli suunas
  • „I can’t breathe“. George Floydi mälestamine Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees
  • Investeerimiskava peab olema kooskõlas rohelise kokkuleppe eesmärkidega